Uitspraak: Taxateur handelt onzorgvuldig door essentiële gegevens niet te vermelden in taxatierapport

Mevrouw A en haar echtgenoot bezitten een woning en een naastgelegen appartement. In het kader van een echtscheiding dienen zowel de woning als het appartement te worden getaxeerd. Het appartement wordt al jaren verhuurd. De echtgenoot van mevrouw A vraagt via een ‘kerkvriend’ om een taxatie van het appartement in onverhuurde staat, waarna de taxateur een taxatierapport opstelt. Uit het taxatierapport blijkt niet dat het pand verhuurd is en onverhuurd is gewaardeerd. Ook ontbreken er referentiepanden, maten en foto’s in het taxatierapport. De taxateur heeft bij het opstellen van het taxatierapport ook geen gebruik gemaakt van een modelrapport.

Taxateur: was uitdrukkelijke wens van opdrachtgever om panden onbewoond te laten taxeren

Mevrouw K dient vervolgens een klacht in bij het Tuchtcollege van de Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (hierna: “NRVT”). Mevrouw K stelt dat zij schade lijdt door de fouten van de taxateur, omdat het rapport gebruikt wordt in de echtscheidingsprocedure. De taxateur stelt dat hij de opdracht van de echtgenoot van mevrouw K heeft gekregen, op aanraden van de dominee. Daarna heeft hij de echtgenoot voor het eerst ontmoet. Volgens de taxateur was het de uitdrukkelijke wens van de echtgenoot om de panden onbewoond te laten taxeren voor de boedelscheiding. De taxateur heeft aan mevrouw K uiteindelijk aangeboden de panden nogmaals te taxeren in verhuurde staat. Dit bleek echter niet nodig. De taxateur stelt zich op het standpunt dat hij niet klachtwaardig heeft gehandeld door de leegstandwaarde te taxeren.

Taxateur moet professionele taxatiedienst nauwgezet en grondig uitvoeren

Het tuchtcollege stelt in deze procedure vast dat het zeer summiere rapport niet voldoet aan de eisen die daaraan door NRVT en internationale standaarden worden gesteld. Er is geen gebruik gemaakt van het modelrapport, er zijn geen maten opgenomen in het rapport, de feitelijke situatie is niet getaxeerd, het doel van de taxatie ontbreekt, de referentiepanden ontbreken en de huurprijs en huurvoorwaarden zijn niet opgenomen in het rapport. Daarnaast is in het rapport niet opgenomen dat het pand vrij van verhuur werd gewaardeerd. Het was bij de taxateur bekend dat de echtgenoot het rapport nodig had vanwege een boedelscheiding. Daarbij had de taxateur zich het belang van derden, zoals mevrouw K, moeten realiseren. Een taxateur moet de professionele taxatiedienst nauwgezet en grondig uitvoeren en bijzondere uitgangspunten, bijvoorbeeld dat het appartement in onverhuurde staat werd getaxeerd, in het taxatierapport vermelden. Nu de taxateur dit heeft nagelaten, heeft hij niet voldaan aan de regels ten aanzien van de zorgvuldigheid.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Tuchtcollege van de Stichting NRVT.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw taxateur over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Is uw opdracht niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant