Uitspraak: Taxateur ontvangt waarschuwing vanwege waardeverklaring

In het kader van een verdeling van een erfenis wordt een register-taxateur van het NRVT gevraagd om een waardeoordeel af te geven van een woning van een overleden moeder. Op 12 februari 2018 verstrekt de taxateur een zogenaamde waardeverklaring.

Eén van de erfgenamen dient vervolgens een klacht in tegen de taxateur. De erfgenaam stelt dat vanaf 2016 geen waardeverklaring meer mag worden afgegeven. Een professionele taxatiedienst moet voldoen aan de vereisten die zijn vastgesteld in de kamerreglementen van het NRVT, wat betekent dat de taxateur altijd zorgvuldig onderzoek moet doen en dat hij zijn bevindingen in een taxatierapport moet vastleggen. Het afgeven van alleen een waardeoordeel door de taxateur in de vorm van een waardeverklaring, zonder goed onderzoek en onderbouwing is dus niet meer mogelijk, aldus klaagster.

De taxateur erkent tijdens de klachtprocedure dat hij, gelet op de bestaande regelgeving, geen waardeverklaring had mogen afgeven, maar dat hij een taxatierapport had moeten opstellen. Hij heeft de waardeverklaring ingetrokken.

Oordeel Tuchtcollege

Zoals de taxateur heeft erkend, is het afgeven van een waardeverklaring in de uitoefening van een professionele taxatiedienst in strijd met de AGB en het Reglement Wonen. De taxateur had op grond van deze regelgeving de door hem uitgevoerde werkzaamheden en de relevante bron-informatie overzichtelijk en transparant moeten vastleggen in een taxatierapport. De klacht is dan ook gegrond. Hoewel verweerder de waardeverklaring inmiddels heeft ingetrokken en de andere erfgenamen, de broers van klaagster, daarover heeft geïnformeerd, maakt de ernst van de gedraging dat het tuchtcollege over zal gaan tot het opleggen van de maatregel van waarschuwing.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw makelaar of taxateur over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Is uw opdracht niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant