Uitspraak: Tussenpersoon is niet aansprakelijk voor schade door te late klacht raceteam over onverzekerde Porsche RS

Het Belgische raceteam VZW Russel Racing heeft in 2012 een Ferrari 430 GT3 verzekerd via Autosportverzekering.nl (hierna: “ASV”). De Ferrari diende verzekerd te worden voor 8 races en 10 testdagen in de periode tussen 3 april 2012 en 10 november 2012. ASV heeft de polissen afgesloten bij verzekeraar Milburn via Motorsport Insurance (hierna: “MIS”). De premie bedroeg €16.893,80. Voor 2 races in november 2012 wilde Russel Racing ook nog een Porsche RS verzekeren door middel van bemiddeling van ASV.

Porsche crasht op circuit in België, raceteam meldt schade bij tussenpersoon

Tijdens de race op 10 november 2012 is op het circuit van Zolder in België de Porsche gecrasht. Russel Racing heeft het ongeval en de schade op 12 november 2012 gemeld aan ASV. ASV heeft vervolgens aangegeven dat zij een schade expert heeft ingeschakeld en aan Russel Racing gevraagd om de schadeformulieren in te vullen. ASV heeft vervolgens op 1 mei 2013 Russel Racing verzocht nadere stukken te zenden zoals begroting van de schade en foto’s. Eén week voordat de advocaat van Russel Racing ASV in gebreke heeft gesteld wordt Millburn failliet verklaard. De volmacht op MIS is al in september 2012 ingetrokken. De advocaat van Russel Racing heeft vervolgens per brief van 23 maart 2016 ASV aansprakelijk gesteld en daarnaast aanspraak gemaakt op nakoming van de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst. De curatoren van Millburn reageren daarop met de stelling dat MIS eind september 2012 geen volmacht meer had om polissen af te sluiten namens Millurn. Russel Racing start vervolgens een procedure bij de rechtbank Overijssel.

Russel Racing vordert ASV te veroordelen om een schadevergoeding van € 27.846,40 te betalen. Russel Racing stelt dat ASV tegenover haar niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend verzekeringstussenpersoon mag worden verwacht. ASV stelt daartegenover dat voor de races met de Ferrari via MIS een verzekering is ondergebracht bij Millburn. Het ging daarbij volgens ASV enkel om het betreffende raceseizoen. ASV stelt daarnaast dat er wel degelijk een verzekering voor de Porsche is afgesloten nu de premies daarvoor ook zijn ontvangen en afgedragen aan MIS. ASV was niet op de hoogte van het feit dat de volmacht van Millburn in september 2012 zou zijn ingetrokken. Volgens ASV is er sprake van schending van de in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek neergelegde klachtplicht door Russel Racing nu zij pas op 17 december 2013 heeft geprotesteerd.

Rechtbank: Verzekerde was professionele racepartij en weet hoe schadeafwikkeling normaal verloopt

De rechtbank overweegt dat Russel Racing als professionele racepartij geacht wordt op de hoogte te zijn hoe de afwikkeling van schadegevallen verloopt. Op het moment dat duidelijk werd dat de experts niet met een rapportage kwamen heeft Russel Racing verzuimd ASV daarover te informeren. Daardoor kon ASV niet voor het faillissement van Millburn nog een oplossing zoeken. De rechtbank neemt het Russel Racing daarnaast ook kwalijk dat zij na de ingebrekestelling nog bijna 2,5 jaar heeft gewacht voordat zij ASV formeel aan heeft gesproken. Ook door dit tijdsverloop heeft ASV nadeel ondervonden omdat het daardoor niet goed mogelijk is om te reconstrueren welke partij op welk moment experts heeft ingeschakeld. De rechtbank concludeert dus dat Russel Racing niet op tijd hefet geklaagd. ASV dient de schade die Russel Racing heeft geleden dan ook niet te vergoeden. De vraag of ASV haar zorgplicht heeft geschonden is hier daarom verder niet meer relevant.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank Overijssel.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u ook een geschil met uw tussenpersoon over uw verzekering en leidt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan leiden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor contact.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant