Uitspraak: Tussenpersoon moet schadevergoeding betalen wegens onvoldoende informeren over de polisvoorwaarden

In deze zaak gaat het om een geschil tussen de eigenaar van een Mercedes-Benz (hierna: Eigenaar) en de vennootschap onder firma Fora Bemiddeling (hierna: Fora). Op 7 februari 2009 heeft Eigenaar samen met zijn partner een Mercedes-Benz gekocht en zijn Toyota Yaris verkocht. Dezelfde dag heeft Eigenaar de autowijziging doorgegeven aan Fora, een assurantiebemiddelingskantoor. Op 9 februari 2009 is door Fortis ASR een nieuw polisblad afgegeven aan Fora, dat Fora vervolgens heeft doorgestuurd aan Eigenaar. Op bladzijde 3 van het polisblad stond een clausule opgenomen dat de auto minimaal voorzien moest zijn van een alarm klasse 4. Vanuit de fabriek was er een klasse 3 alarm ingebouwd in de Mercedes-Benz.

Op 27 oktober 2009 heeft de partner van Eigenaar aangifte gedaan van diefstal van de Mercedes. Fortis-ASR heeft vervolgens per brief aan Fora laten weten dat dekking onder de polis wordt ontzegd omdat niet is voldaan aan de eisen die gesteld waren aan het alarm in het polis blad. De dagwaarde van de Mercedes werd vastgesteld op €25.000.

Alarmklasse 4 vereist in plaats van de ingebouwde klasse 3

Eigenaar stelt Fora aansprakelijk op grond van de op haar rustende zorgplicht. Hij is van mening dat Fora hem erop had moeten wijzen dat alarmklasse 4 vereist was en indien hier niet aan voldaan werd de verzekering geen dekking bood. Ook had Fora na enige tijd moeten informeren of Eigenaar aan de vereiste alarmklasse had voldaan. Fora stelt daar tegenover dat ze dit telefonisch hebben doorgegeven aan Eigenaar en dat dit ook te vinden was in het polisblad.

De rechtbank heeft de vordering van Eigenaar afgewezen omdat zij niet vond dat Fora verplicht was om te informeren of voldaan was aan de vereiste alarmklasse.

Het hof overweegt daarentegen dat de zorgplicht zo ver gaat dat Fora bij Eigenaar had moeten informeren of hij voldoet aan de clausule. Dit heeft Fora niet voldoende gedaan. Een tussenpersoon heeft wel degelijk een zorgplicht en Fora had Eigenaar dus expliciet moeten wijzen op deze belangrijke polisvoorwaarde en de gevolgen van niet naleving daarvan. Fora heeft niet aan haar zorgplicht voldaan en is in beginsel aansprakelijk voor de door Eigenaar geleden schade.

Eigenaar deels ook aansprakelijk

Maar, Eigenaar had het polisblad moeten controleren op juistheid. Eigenaar geeft aan dat hij bij zijn controle alleen heeft gekeken of de voertuigwijziging juist was. Dit is volgens het hof wellicht begrijpelijk, maar niet voldoende. De schade is volgens het hof deels toe te rekenen aan Eigenaar. Eigenaar zal daarvoor een deel van de schade moeten dragen.

Het hof stelt de aansprakelijkheid voor Fora vast op 50% en de overige 50% komt voor aansprakelijkheid van Eigenaar. De totaal geleden schade bedraagt €24.970.

Het hoger beroep slaagt en Fora wordt in het ongelijk gesteld. Ze wordt veroordeeld in de kosten van het hoger beroep en 50% van de geleden schade van Eigenaar, begroot op €12.335.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Bent u ook niet voldoende voorgelicht over de polisvoorwaarden van uw verzekering door uw tussenpersoon en leidt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan leiden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor contact.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant