Uitspraak: Tussenpersoon schendt zorgplicht door niet te wijzen op opschortende werking inboedelverzekering

Een consument heeft via zijn tussenpersoon, Portegies Verzekeringen, hypotheken, pensioenen en financiële planning B.V. (hierna: “Portegies”), een inboedelverzekering bij Avéro Achmea afgesloten. De consument heeft een nieuwe woning gekocht en neemt daarom op 12 april 2016 contact op met Portegies over de wijziging van de inboedel- en opstalverzekering. Dit nieuwe huis dient eerst te worden verbouwd. De opstal- en inboedelverzekering geldt vanaf mei 2016 op het nieuwe adres, het oude adres en voor de gehuurde opslag.

Bij de verzekering horen Bijzonder Voorwaarden Uniekverzekering Inboedels. In artikel 3 hiervan is opgenomen dat de verzekering alleen geldt indien de woning bewoond is. Als de woning tijdelijk onbewoond is, blijft de verzekering nog 180 dagen van kracht, daarna wordt de dekking opgeschort. Op 1 augustus 2016 heeft Portegies nog aan consument gevraagd of al bekend is wanneer hij zal gaan verhuizen naar het nieuwe adres. Hierop heeft de consument aangegeven dat de verbouwing nog niet klaar is en hij nog niet weet wanneer hij kan verhuizen.

Inbraak in nieuwe huis, inboedel blijkt niet verzekerd

Tussen 3 november en 5 november 2016 is ingebroken in het nieuwe huis. Er is onder andere gereedschap, bouwmateriaal, rolluiken, verfmaterialen en een fotocamera gestolen. De totale waarde bedraagt volgens een expertise bureau ongeveer € 12.000,-. De consument doet op 5 november 2016 aangifte bij de politie en dient op 11 november 2016 een schadeformulier in. In januari 2017 krijgt de consument van Portegies een bericht dat de inboedelclaim niet voor vergoeding in aanmerking komt, omdat het nieuwe huis meer dan 180 dagen onbewoond was.

De consument dient een klacht in bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening en vordert € 8.946,-. Volgens de consument heeft Portegies zijn zorgplicht geschonden. Hij diende de consument te attenderen op artikel 3 van de voorwaarden. De consument is een leek en heeft juist daarom een tussenpersoon ingeschakeld voor het sluiten van de verzekeringen. Indien de consument wist dat de inboedel van het pand niet langer verzekerd was, had hij de spullen niet in dit onbewoonde pand achter gelaten. Daarnaast was Portegies op de hoogte van de verbouwing van het nieuwe huis. Het was nog niet duidelijk op welke datum consument zou verhuizen. Portegies verweert zich tegen de vordering en stelt dat Avéro Achmea het risico draagt nu Portegies slechts een bemiddelaar is.

Portegies diende consument in te lichten over de opschorting van de inboedelverzekering

De Commissie stelt, in lijn met eerdere uitspraken van de Hoge Raad, dat van een redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon mag worden verwacht dat hij waakt voor de belangen van de consument wat betreft de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen. Hierbij hoort ook dat dat Portegies de consument op tijd attendeert op de mogelijke gevolgen voor de dekking van de verzekering die voortvloeien uit de voor Portegies bekende feiten, in dit geval dat het nieuwe huis meer dan 180 dagen onbewoond zou zijn.

Portegies wist dat de nieuwe woning van de consument zou worden verbouwd en daarom de komende tijd onbewoond zou zijn. In augustus 2016 heeft Portegies nog bij consument geïnformeerd of hij al was verhuisd. Portegies had de consument erop moeten wijzen dat de inboedelverzekering zou worden opgeschort indien het nieuwe huis meer dan 180 dagen onbewoond bleef. Portegies heeft dit echter ten onrechte nagelaten. Hierdoor is Portegies tekortgeschoten in de nakoming van de op hem rustende zorgplicht. De vordering van de consument is volgens de Commissie toewijsbaar. Portegies is aansprakelijk voor de door consument geleden schade en dient een schadevergoeding van € 8.946,- te betalen aan consument.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Kifid.

Zorgplicht advocaten

Heeft uw assurantietussenpersoon ook onzorgvuldig gehandeld of u niet of niet voldaan aan zijn mededelingsplicht en lijdt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan lijden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor contact.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant