Tussenpersoon schendt zorgplicht en draait op voor fout in polis
In 1990 heeft meneer X via zijn tussenpersoon een levensverzekering afgesloten bij een verzekeraar. In 1998 is de inmiddels ex-partner van X toegevoegd aan de polis. Zij werd daarmee eerste begunstigde van de uitkering in het geval dat meneer X zou overlijden. In maart 2014 eindigt de samenlevingsovereenkomst tussen meneer X en zijn ex-partner.

Een jaar later verzoekt meneer X zijn tussenpersoon om de verzekering te wijzigen. Zijn ex-partner moet van de polis worden gehaald en de nieuwe partner moet op de polis worden gezet. Ook moet de polis premievrij worden gemaakt. Als meneer X een paar maanden later, in juli 2015, zijn nieuwe polis ontvangt is deze premievrij gemaakt. Echter, de ex-partner staat nog steeds als begunstigde op de polis.

Inmiddels heeft meneer X een nieuwe partner. Als meneer X op 29 oktober 2015 onverwacht overlijdt vraagt zijn nieuwe partner om uitkering van de verzekering. Na het overlijden heeft de verzekeraar het bedrag van de polis aan de partner uitgekeerd. In maart 2017 ontvangt zij een brief van de verzekeraar met de mededeling dat het bedrag ten onrechte aan haar is uitgekeerd. De verzekeraar vordert de uitkering terug. Dit doet de verzekeraar omdat de ex-partner in een procedure bij het Kifid ook claimde aanspraak te hebben op de uitkering. Zij stond immers nog als begunstigde op de polis. De nieuwe partner van meneer X betaald de volledige uitkering terug aan de verzekeraar.

Tussenpersoon zou wijzigingen niet correct hebben doorgegeven

De nieuwe partner van meneer X verwijt de tussenpersoon dat de uitkering niet bij haar terecht is gekomen. De tussenpersoon heeft niet correct doorgegeven aan de verzekeraar hoe de polis gewijzigd moest worden. Dit leidt volgens consument tot een schending van de zorgplicht door de tussenpersoon. Mevrouw vordert betaling van het volledige bedrag van de uitkering.
De tussenpersoon verweert zich tegen de vordering van de nieuwe partner. Hij stelt dat de wijzigingen, ondanks herhaaldelijke verzoeken, niet zijn doorgevoerd door de verzekeraar. Ook het feit dat hij niet de correcte wijzigingen heeft doorgegeven aan de verzekeraar bestrijdt hij.
Als laatste argument voert de tussenpersson aan dat mevrouw helemaal geen schade door hem heeft geleden. Hij heeft mevrouw geadviseerd het bedrag niet aan de verzekeraar terug te betalen omdat daar volgens hem geen aanleiding voor was. Mevrouw heeft er uiteindelijk zelf voor gekozen om de uitkering terug te betalen.

De tussenpersoon handelde niet met de nodige deskundigheid en vakkennis

Bij de beoordeling van de zaak gaat het Kifid in op de vraag of de tussenpersoon met de zorg handelde die van een redelijk handelend assurantietussenpersoon verwacht mag worden. Het Kifid is van oordeel dat dat niet het geval is. De tussenpersoon wist in juli 2015 dat de polis niet klopte. De ex-partner van meneer X stond nog steeds op de polis. Van een assurantietussenpersoon mag in een dergelijke geval worden verwacht dat zij de nodige moeite doet om te zorgen dat de polis alsnog op de correcte wijze zou worden aangepast. Dit heeft de tussenpersoon in deze zaak nagelaten. Hij heeft in de zaak wel een telefoonnotitie aangeleverd maar verder zijn er geen bewijzen dat hij contact heeft gezocht met de verzekeraar om de fout te herstellen. Ook is de verzekeraar niet in gebreke gesteld.

Het Kifid is van oordeel dat een periode van 4 maanden ruim voldoende is geweest om de polis aan te laten passen. Mocht dit niet zijn gelukt dan had de tussenpersoon meneer X en zijn nieuwe partner daarvan op de hoogte moeten stellen. De tussenpersoon is naar het oordeel van het Kifid tekortgeschoten in de op hem rustende zorgplicht.
Het Kifid overweegt dat als de polis wel was aangepast, mevrouw de uitkering had kunnen ontvangen. Nu dit niet het geval is stelt het Kifid de schade vast op het bedrag van de uitkering. De tussenpersoon moet de uitkering nu alsnog aan mevrouw betalen.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Kifid.

Zorgplicht Advocaten

Heeft uw tussenpersoon zijn zorgplicht geschonden? Of heeft u schade geleden als gevolg van onjuiste of onvolledige advisering of bemiddeling bij het oversluiten of afsluiten van uw hypotheek? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier om contact met ons op te nemen.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Laat ons u helpen of bel 0416 65 00 86

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant