Uitspraak: Tussenpersoon schendt zorgplicht niet door klant per e-mail te wijzen op alarmclausule bij autoverzekering

Mevrouw X heeft in 2005 een Mercedes 450 SL gekocht. Dit is een oldtimer. Voor deze oldtimer heeft mevrouw X een klassieke autoverzekering/oldtimerverzekering afgesloten via haar vaste tussenpersoon bij [verzekeringsmaatschappij]. Bij de verzekering zat een alarmclausule, waardoor mevrouw X verplicht was de oldtimer te voorzien van een klasse 3 alarminstallatie met SCM-certificaat. Bij het verlaten van de auto diende dit alarm te allen tijde ingeschakeld te worden.

Oldtimer wordt gestolen van parkeerterrein van garagebedrijf

In 2012 is de auto van mevrouw X van het parkeerterrein van een garagebedrijf gestolen. Mevrouw X wilde de auto voor minimaal € 15.000,- verkopen aan dit garagebedrijf en daarom stond haar auto op dit terrein. Ze heeft vervolgens de diefstal gemeld aan [verzekeringsmaatschappij]. [Verzekeringsmaatschappij] heeft echter geweigerd dekking te verlenen omdat mevrouw X de alarmclausule heeft geschonden.

Mevrouw X heeft vervolgens haar tussenpersoon aansprakelijk gesteld. Volgens mevrouw X heeft hij niet gehandeld zoals van een zorgvuldig handelend assurantiepersoon mag worden verwacht. De tussenpersoon is tekort geschoten in de op hem rustende zorgplicht en informatieplicht nu hij mevrouw X niet of niet voldoende heeft voorgelicht over de alarmclausule in de verzekeringsovereenkomst. Doordat de tussenpersoon mevrouw X onvoldoende heeft geïnformeerd heeft zij niet voldaan aan de alarmclausule en heeft [verzekeringsmaatschappij] geweigerd om haar schade te vergoeden.

Consument eist schadevergoeding van tussenpersoon wegens schenden van zijn zorg- en informatieplicht

Mevrouw X eist van de tussenpersoon een vergoeding van de schade. De rechtbank heeft deze vordering afgewezen waarna mevrouw X hoger beroep heeft ingesteld. Volgens het hof ontbreekt het causaal verband tussen de door mevrouw X geleden schade en het tekort schieten van de tussenpersoon in de nakoming van zijn zorg- en informatieplicht. Volgens het hof wist of kon mevrouw X weten dat er minimaal een alarmsysteem klasse 3 in de auto moest zijn ingebouwd nu dit was vermeld op het polisblad. De tussenpersoon heeft mevrouw X per e-mail in februari 2011 nog gewezen op deze verplichting. Mevrouw X heeft op deze e-mail gereageerd en daarbij aangegeven dat zij de het alarm na de winter in zal laten bouwen.

Mevrouw X stelt dat zij voor de diefstal een klasse 3 beveiligingssysteem in de auto heeft laten bouwen. Mevrouw X heeft hier echter geen factuur of iets dergelijks van waardoor het hof dit des te meer als indicatie ziet dat het beveiligingssysteem niet is ingebouwd. Het hof oordeelt daarom dat onvoldoende is gesteld om tot de conclusie te kunnen komen dat op het moment van de diefstal een alarminstallatie klasse 3 in de auto was ingebouwd. Het is daarbij niet relevant dat het volgens mevrouw X ingebouwde beveiligingssysteem als gevolg van de schending van de zorg- en informatieplicht door de tussenpersoon mogelijk niet zou hebben voldaan aan de alarmclausule. [Verzekeringsmaatschappij] zou hoe dan ook geen dekking hebben verleend vanwege het ontbreken van een klasse 3 alarminstallatie.

Zorgplicht Advocaten

Bent u ook niet voldoende voorgelicht over de polisvoorwaarden van uw verzekering door uw tussenpersoon en lijdt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan lijden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor contact.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant