Uitspraak: Werkgever bestolen door accountant

De accountant is ingeschreven geweest in het register van de Nba en werkzaam geweest als accountant in business. Sinds januari 2011 is de accountant werkzaam bij het bedrijf. Vanaf het jaar 2017 werkte de accountant als financial controller Europe. In februari 2020 werd duidelijk dat ruim 6 miljoen euro was ontvreemd.

De accountant probeerde de fraude te verbergen door middel van het opbouwen van een fictieve schuldenpositie in de boekhouding van het bedrijf. Toen het bedrijf op de hoogte raakte van het voorval, heeft de accountant op 13 februari op afstand bestanden verwijderd. Ook weigerde hij zijn laptop in te leveren. Dit heeft hij een dag later pas gedaan. Uit forensisch onderzoek is gebleken dat met professionele verwijderingssoftware een groot aantal bestanden zijn verwijderd.

Via een telefoongesprek erkende de accountant dat er ongeautoriseerde betalingen zijn gedaan vanaf de rekening van de werkgever. Aangezien de betalingen aan hemzelf zijn gedaan, probeerde hij de boekhouding te verhullen. Daarnaast heeft de accountant ook wachtwoorden en tokens van minimaal één collega gebruikt, die daarvoor geen toestemming heeft gegeven. Er zijn eveneens valse documenten opgesteld en gebruikt. Op 18 maart 2020 is de accountant op staande voet ontslagen.

De klacht omvat de volgende verwijten:

  • Betrokkene heeft zich in de uitoefening van zijn beroep gedurende langere tijd schuldig gemaakt aan fraude, met als doel om zichzelf te verrijken, waardoor hij zijn werkgever in ernstige mate benadeeld heeft;
  • Betrokkene heeft, toen bekend was geworden dat onderzoek plaatsvond naar zijn gedragingen, een groot aantal digitale bestanden gewist, waarbij hij gebruik heeft gemaakt van professionele verwijderingssoftware.

De kamer acht de tuchtklachten tegen de accountant gegrond. De kamer heeft de voormalig accountant een doorhaling van tien jaar opgelegd. Daarbij is mede rekening gehouden met het feit dat betrokkene gedurende lange tijd op een slinkse wijze ruim 6 miljoen heeft verduisterd en zichzelf daarmee wilde verrijken. Daarnaast is de kamer van mening dat betrokkene ook daarna nog ernstig heeft gehandeld, namelijk het wissen van digitale bestanden.

De accountant heeft in strijd gehandeld met de fundamentele beginselen van professionaliteit, integriteit, objectiviteit en vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Daarnaast is ook het accountantsberoep in diskrediet gebracht.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant