Uitspraak: Zonder aanvaardbare reden een tuchtrechtelijke uitspraak niet naleven wordt zwaar gerekend

De Accountantskamer rekent het de accountants zwaar dat zij zonder aanvaardbare reden een tuchtrechtelijke uitspraak niet hebben nageleefd. Dit leidt tot een doorhaling van een half jaar voor alle drie de (voormalige) accountants.

Procesverloop

De Accountantskamer legt in eerdere zaken boetes op aan een registeraccountant en twee voormalige accountant-administratieconsulent.

Bij uitspraak van 20 november 2020 heeft de Accountantskamer de registeraccountant in verband met het niet naleven van de PE-verplichtingen voor de driejaarscyclus 2016-2018 de maatregelen van waarschuwing en een geldboete van € 3.360,- opgelegd. Bij uitspraak van 27 januari 2020 heeft de Accountantskamer een van de voormalige accountant-administratieconsulent in verband met het niet meewerken aan de beoordeling van het kwaliteitssysteem van de accountantseenheid de maatregelen van doorhaling en een geldboete van € 8.000,- opgelegd. Aan de andere voormalige accountant-administratieconsulent werd bij uitspraak van 20 november 2020 door de Accountantskamer in verband met het niet naleven van de PE-verplichtingen voor de driejaarscyclus 2016-2018 de maatregelen van berisping en een geldboete van € 5.600,- opgelegd.

De accountantskamer veroordeeld alle drie tot betaling van een geldboete binnen een gesteld termijn. Alle drie de (voormalige) accountants lieten na om te betalen.

Onbetaalde boetes

Op grond van artikel 5 lid 4 Wtra kan de Accountantskamer als een geldboete niet wordt voldaan binnen de gestelde termijn, na het horen van betrokkene, een tuchtrechtelijke maatregel opleggen. De Accountantskamer heeft alle drie de (voormalige) accountants opgeroepen, maar ze zijn alle drie niet op de zitting verschenen en hebben ook niet op een andere wijze gereageerd. Om deze reden is er niet bekend waarom ze de geldboete niet hebben betaald. De Accountantskamer gaat ervanuit dat een geen aanvaardbare reden is voor het niet betalen van de geldboete.

De Accountantskamer rekent het de accountants zwaar aan dat zij zonder aanvaardbare reden een tuchtrechtelijke uitspraak niet hebben nageleefd. Voor het goed functioneren van het accountantsberoep en het op basis van wetgeving bestaande tuchtrechtspraak ten aanzien van accountants is het van groot belang dat tuchtrechtelijke uitspraken geheel worden nagekomen. tuchtrechtelijke uitspraken geheel worden nagekomen.

De uitspraak

De Accountantskamer acht het passend en geboden om betrokkenen de maatregel van tijdelijke doorhaling van de inschrijving in de registers voor zes maanden op te leggen. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat betrokkenen een tuchtrechtelijke uitspraak niet geheel hebben nageleefd, dat zij zijn gewezen op eventuele ambtshalve toepassing van het bepaalde in artikel 5 lid 4 Wtra en dat van betrokkenen geen reactie is ontvangen. Ook is bij het opleggen van de maatregel rekening gehouden met het feit dat de accountant-administratieconsulent zich inmiddels uit de registers hebben laten uitschrijven.

Alle drie de volledige uitspraken zijn hier te lezen.

Uitspraken: 22/660 RA, 22/662 vh AA en 22-712 vh AA

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant