Uitspraak: Accountant weigert boete te betalen en krijgt maatregel van doorhaling opgelegd

De Accountantskamer heeft op 29 juli 2016 aan betrokkene de maatregel van waarschuwing en een geldboete van € 1000,- opgelegd. Betrokkene was haar PE-verplichtingen niet nagekomen. In die uitspraak is duidelijk gemaakt dat wanneer betrokkene niet (tijdig) zou betalen, aan haar op grond van artikel 5, vierde lid, Wtra de maatregel van (tijdelijke) doorhaling kon worden opgelegd. De termijn voor het betalen van de boete was gesteld op 22 oktober 2016. In een brief op 28 oktober 2016 is betrokkene een laatste gelegenheid geboden om de boete alsnog binnen een termijn van twee weken te betalen. Betrokkene heeft alsnog verzuimd de boete te betalen.

De Accountantskamer stelt dat van betrokkene geen reactie is ontvangen op de oproeping voor de zitting. Zo is dus niet duidelijk geworden welke reden(en) betrokkene had voor het niet betalen van de boete. Hierdoor gaat de Accountantskamer ervan uit dat betrokkene hier geen rechtvaardiging voor had. Nalaten van het betalen van een boete levert volgens de Accountantskamer strijd op met de wet en het belang van een goede uitoefening van het Accountantsberoep.

De Accountantskamer vindt het dan ook op zijn plaats dat betrokkene de maatregel van tijdelijke doorhaling van de inschrijving in de registers als bedoeld in artikel 1 onder 1 van de Wtra wordt opgelegd. De Accountantskamer geeft aan daarbij rekening te houden met de hoogte van de niet betaalde boete, met de omstandigheid dat betrokkene herhaaldelijk is gewaarschuwd en met het gegeven dat van betrokkene in dat verband geen reactie is ontvangen.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant