Nieuws: Controlemarkt niet langer in trek bij kleine accountants

De trend was eerder al vast te stellen, maar het aantal neemt steeds meer toe: accountantskantoren besluiten hun controlevergunning in te leveren. In 2015 waren er maar liefst 370 firma’s te tellen die beschikte over een Eta-vergunning. Momenteel zijn dit nog 265 firma’s. Iets minder dan de helft heeft aangegeven te willen stoppen met de controleactiviteiten. Dit leidt ertoe dat controleplichtige bedrijven in de problemen komen. Ook neemt de concurrentie tussen de accountantskantoren af.

Per jaar worden er rond de 20.000 wettelijke controles uitgevoerd. Kleine kantoren hebben steeds meer te maken met kleinere marges. Zij kunnen wegens schaalgrootte niet investeren in digitalisering, maar toch hebben zij te maken met toenemende kwaliteitseisen. Bij 111 kantoren zouden per jaar minder dan vijftien wettelijke controles worden uitgevoerd. Van die groep doet een aanzienlijk deel minder dan 5 controles op jaarbasis.

Er wordt gevreesd voor de kwaliteit. Aan een Wta-vergunning worden immers hoge eisen gesteld. Als een kantoor weinig wettelijke controles uitvoert, is het moeilijker om aan de eisen te (blijven) voldoen. Uit een analyse blijkt dan ook dat de kans groter is dat de kwaliteit te wensen overlaat als het kantoor weinig te maken heeft met wettelijke controles. Hierdoor lijkt de AFM te suggereren dat zij af wil van kleine kantoren die zich bezig houden met controles.

Klik hier voor het volledige nieuwsartikel.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant