Nieuws: De rol van de adviseur in het voorkomen van onderverzekering

In de dynamische wereld van verzekeringen speelt de verzekeringsadviseur een cruciale rol in het waarborgen van de financiële veiligheid van zijn klanten. Een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden werpt licht op deze verantwoordelijkheid, met name in het voorkomen van onderverzekering. Dit artikel verkent de implicaties van deze uitspraak en benadrukt het belang van een accurate risicobeoordeling door de adviseur.

De essentie van adviseurs verantwoordelijkheid

Een adviseur moet niet alleen initieel het verzekerde bedrag correct vaststellen, maar ook periodiek toetsen of dit bedrag nog steeds toereikend is. Actief informatie verzamelen en klanten adviseren over noodzakelijke aanpassingen is hierbij van groot belang. Dit voorkomt dat klanten geconfronteerd worden met de nadelige gevolgen van onderverzekering.

De situatie van X

De zaak betrof een vennootschap, gespecialiseerd in startmotoren en dynamo’s, die te maken kreeg met aanzienlijke schade na een brand. De adviseur had de verzekerde bedragen van de inventaris en goederenvoorraad vastgesteld, maar deze bleken bij een schadegeval ontoereikend. Hierdoor ontstond een aanzienlijk financieel verlies voor de vennootschap.

Juridische beoordeling en uitspraak

De rechtbank en het hof beoordeelden dat de adviseur tekortgeschoten was in zijn zorgplicht. De adviseur had niet alleen de verzekerde bedragen onjuist ingeschat, maar had ook nagelaten deze bedragen effectief te communiceren met de verzekeringsmaatschappij. Het hof stelde vast dat de adviseur onvoldoende had gewaarschuwd voor het risico op onderverzekering.

Conclusie en verantwoordelijkheid van de adviseur

Het hof oordeelde dat de adviseur nalatig was in het uitvoeren van zijn taken en daarom verantwoordelijk was voor de financiële schade. Dit benadrukt het belang van een grondige en accurate risicoanalyse door de adviseur en de noodzaak van goede communicatie met zowel de klant als de verzekeraar.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u vragen over uw verzekeringen of bent u bezorgd over mogelijke onderverzekering? Neem contact op met onze deskundige advocaten van Zorgplicht Advocaten voor advies en begeleiding. Wij staan klaar om u te helpen uw financiële risico’s effectief te beheren.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant