Nieuws: Hoe systeemgericht toezicht door accountants het voetbal verbetert

De recente publiciteit rond Manchester City en Chelsea heeft de Financial Fair Play-regels van de UEFA weer volop in de belangstelling gebracht. Hoewel de regels sterk gericht zijn op financiële grenzen, is het beter om de focus te leggen op het besturingssysteem van voetbalclubs. Hierin kunnen accountants een belangrijke rol spelen.

Financial Fair Play

Financial Fair Play (FFP) is een systeem van de UEFA waarmee financiële grenzen worden gesteld aan salarissen, transfersommen, makelaarskosten en verliezen. Doelstellingen hiervan zijn het creëren van een meer gelijk speelveld tussen clubs, het voorkomen van uitwassen zoals buitensporige salarissen en transfersommen en het bewaken van de continuïteit van de voetbalclubs.

Helaas hebben deze financiële regels ook nadelen. Zo nodigen ze vaak uit tot creatieve manipulatie van de grenzen en doen ze geen recht aan de verscheidenheid van de sector. Hierdoor krijgen sommige spelers in de sector te weinig ruimte om hun plannen uit te voeren, wat een rem kan zijn op innovatie en ontwikkeling. Ook worden er rijke eigenaren die met een investeringsstrategie de Europese top willen bereiken, geconfronteerd met een geringe ruimte vanwege de beperkingen in verliezen.

Systeemgerichte regelgeving

De organisatie van de Britse Premier League heeft Manchester City recent aangeklaagd wegens het overtreden van de Financial Fair Play-regels van de UEFA. Dit illustreert hoe belangrijk het is dat er meer focus komt op de kwaliteit van het bestuur van voetbalclubs, het toezicht daarop, de strategie- en beleidsvorming, de verantwoording over het gevoerde beleid en de controle daarop. Deze ‘systeemgerichte’ regelgeving biedt minder ruimte voor manipulatie en iedere club kan zijn eigen strategie volgen, waarbij er beter bijgestuurd kan worden.

Mogelijkheden voor accountants

Het toezicht en de controle die vanuit deze regelgeving worden gevraagd, biedt nieuwe business kansen voor accountants. Zij kennen het besturingssysteem van de voetbalclubs door en door en kunnen de toezichthoudende instanties helpen bij het beoordelen of het systeem voldoet aan de gestelde eisen en of het als zodanig heeft gefunctioneerd.

Het systeemgericht toezicht is niet alleen relevant voor de voetbalsector, maar ook voor andere sectoren die onder toezicht staan vanuit economische, maatschappelijke of andere belangen. Door de focus te leggen op het besturingssysteem, kan er beter bijgestuurd worden en ontstaat er minder ruimte voor manipulatie.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant