Nieuws: Mogelijkheid tot digitaal identificeren ontslaat notaris niet van zijn notariële onderzoeksplicht

De notaris is op grond van de Wet op het Notarisambt verplicht zijn cliënt te identificeren. In oktober 2023 heeft De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een nieuwe dienst geïntroduceerd om deze identificatieplicht te vereenvoudigen, namelijk de Digitale Cliënt Identificatie (DCI).

Identificatie verplichting

Op grond van artikel 39 lid 1 van de Wet op het Notarisambt is de notaris verplicht om cliënten die voor het eerst voor hem verschijnen te identificeren. Dit dient de notaris te doen aan de hand van identiteitsdocumenten zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. Dit zijn documenten zoals een geldig Nederlands paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Digitaal identificeren

De nieuwe mogelijkheid waarmee cliënten zich digitaal kunnen identificeren brengt een hoop voordelen met zich mee. Waar cliënten eerst in een vroeg stadium van het proces persoonlijk bij de notaris moesten langskomen met hun paspoort, kunnen zij zich nu door middel van een app identificeren.

Cliënten dienen met de app op hun mobiele telefoon hun paspoort, rijbewijs of identiteitskaart te scannen. De chip van het gescande document, die de identificatiegegevens van de eigenaar bevat, wordt uitgelezen. Vervolgens worden deze gegevens via een beveiligde verbinding van het KNB-platform naar de notaris gestuurd. Daarnaast wordt gelijk de echtheid en de geldigheid van het document gecontroleerd.

Onderzoeksplicht

De Digitale Cliënt Identificatie biedt de mogelijkheid voor de notaris om op een veilige en snelle manier de identificatiegegevens van zijn cliënt te ontvangen. Echter, van belang is om te beseffen dat deze manier van digitaal identificeren niet de notariële onderzoeksplicht van de notaris vervangt. De notaris dient nog steeds zelf te bepalen of de digitale identificatie voldoende is. In het licht van de onderzoeksplicht van de notaris kan hij ook bepalen dat de cliënten alsnog persoonlijk moeten langskomen. Dit kan bijvoorbeeld zijn in het kader van een vermoeden van fraude, misbruik of witwassen.

Lees hier meer over werking van het digitaal identificeren bij de notaris.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant