Nieuws: Onderneming moet term ‘accountancy’ uit bedrijfsnaam verwijderen

In 2019 werd een klacht ingediend door de NBA tegen een onderneming die de term ‘accountancy’ voerde in de naam. Op grond van de WAB is het verboden deze term te voeren zonder dat er in de NBA-registers ingeschreven accountants werkzaam zijn. Dit was bij de onderneming het geval. De rechter oordeelde dat de naam accountancy uit alle uitingen moest verdwijnen.

De man ging in beroep. Het beroep van de man op overgangsrecht en het ne bis in idem-beginsel gaan niet op. ‘Het overgangsrecht heeft immers alleen betrekking op handelingen en gedragingen die zich voor de inwerkingtreding van de Wab hebben voorgedaan en niet op gedragingen en handelingen die na de invoering, al dan niet zijn voortgezet.’ Het ne bis in idem-beginsel ziet alleen op strafrechtelijke vervolging. De last onder dwangsom die jegens de man is opgelegd heeft geen straffend karakter en is dus geen onderdeel van strafrechtelijke vervolging.

Toch zal de man deels tevreden zijn met de uitspraak. De voorzieningenrechter verwacht namelijk dat de verplichting de term op externe websites te verwijderen de rechtmatigheidstoets in beroep niet zal doorstaan. Daarom wordt het deel van de last dat daarop betrekking heeft geschorst.

Lees hier het hele nieuwsbericht.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant