Nieuws: Verhoogde toezicht op accountantspraktijken

Recentelijk heeft de Raad voor Toezicht, in samenwerking met de SRA, een verhoogd aantal toetsingen uitgevoerd bij accountantskantoren, resulterend in opmerkelijke bevindingen en juridische stappen. Deze ontwikkelingen wijzen op de noodzaak voor kantoren om proactief de kwaliteit en naleving van de regelgeving te waarborgen, waarbij de assistentie van gespecialiseerde juridische adviseurs onontbeerlijk kan zijn.

Striktere beoordelingen ontdekken overtredingen

In 2022 voerden de NBA en SRA 321 toetsingen uit bij accountantskantoren, waarbij diverse ernstige overtredingen van de fundamentele beginselen aan het licht kwamen. Deze schendingen betreffen onder andere het negeren van verplichtingen vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en het niet naleven van interne kwaliteitscontroles. Zorgwekkend is dat veel kantoren pas in een laat stadium externe hulp zoeken, vaak wanneer wettelijke non-compliance al is vastgesteld.

Daling in kwaliteit naleving

Interessant is dat, ondanks de intensieve toetsingen, 74 procent van de kantoren voldeed aan de eisen, een cijfer dat vrijwel stabiel blijft in vergelijking met het voorgaande jaar. Echter, bij hertoetsingen bleek dat sommige kantoren moeite hadden om de vereiste standaarden te halen of te behouden, wat wijst op een potentieel gebrek aan begrip of implementatie van wettelijke vereisten.

Juridische gevolgen en tuchtklachten

Naar aanleiding van de overtredingen heeft de Raad voor Toezicht geadviseerd over het indienen van twee tuchtklachten. In alle gevallen waarin de Accountantskamer uitspraak deed, werden de klachten gegrond verklaard. Dit onderstreept het belang van naleving, aangezien non-compliance kan leiden tot juridische sancties, reputatieschade, en in sommige gevallen, intrekking van de licentie om te praktiseren.

Nieuwe toezichtstrategieën en samenwerking met BFT

Om de integriteit en kwaliteit binnen de branche te handhaven, zijn er nieuwe afspraken gemaakt voor een strikter toezicht. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan het voorkomen van witwaspraktijken, waarvoor nieuwe samenwerkingsprotocollen met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) zijn vastgesteld. Deze veranderingen benadrukken het belang voor accountantskantoren om up-to-date te blijven met de huidige wet- en regelgeving en proactief interne controles uit te voeren.

Zorgplicht Advocaten

De recente bevindingen van de Raad voor Toezicht benadrukken de kritieke noodzaak voor accountantskantoren om hun interne processen en naleving van de wet- en regelgeving continu te monitoren. Overtredingen, ongeacht of ze onopzettelijk of bewust zijn, kunnen leiden tot ernstige juridische repercussies. Als u betrokken bent bij een accountantspraktijk, is het raadzaam om juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat uw kantoor voldoet aan alle professionele en wettelijke normen. Neem contact op met onze gespecialiseerde advocaten bij Zorgplicht Advocaten voor begeleiding en ondersteuning op dit cruciale gebied.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant