Uitspraak: AA en RA onvoldoende gewaarschuwd over rekening-courant verhouding

De Accountantskamer heeft recentelijk een tuchtklacht afgewezen van twee vennoten van een vennootschap, die opleefden vanwege een oplopende rekening-courant verhouding. De twee vennoten, die inmiddels flink op leeftijd zijn (81 en 77 jaar oud), zouden niet voldoende zijn gewaarschuwd voor de risico’s die gepaard gaan met deze schuldverhouding. De Accountantskamer concludeerde echter dat de AA en de RA hierin niets te verwijten viel.

Aanleiding

De twee vennoten waren tevens de enige aandeelhouders en ultimate beneficial owners (UBO’s) van een BV die vele jaren deelnemingen had in diverse ondernemingen, waaronder bedrijven die zich bezighouden met vastgoed in Turkije. De AA en de RA waren aanvankelijk beiden werkzaam bij een accountantskantoor waar de BV en de vennoten vele jaren klant was. Hun werkzaamheden waren onder meer het samenstellen van de jaarrekeningen van de BV en fiscale en administratieve werkzaamheden. De RA was tot zijn vertrek in 2018 het vaste aanspreekpunt voor de ondernemers.

De rekening-courantschuld van de twee aan de BV bedroeg ultimo 2017 € 3.180.594 en de rente over de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020 steeg naar € 323.271. De twee vennoten betoogden bij de Accountantskamer dat ze onvoldoende waren gewaarschuwd voor de risico’s van deze oplopende schuld.

Beoordeling Accountantskamer

De Accountantskamer oordeelde echter dat de RA het oplopen van de rekening-courant positie op een aantal momenten had aangekaart en de twee vennoten ook uitdrukkelijk had gewaarschuwd. Bovendien hadden de twee vennoten voldoende vermogen om de schuld aan de BV te kunnen voldoen. Daarmee was het probleem oplosbaar, al zou dit wel gevolgen hebben voor hun persoonlijke levensstandaard. De Accountantskamer kon de twee vennoten dan ook niets verwijten. Lees de volledige uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant