Uitspraak: Aanbod tussenpersoon nader advies door consument van de hand gewezen

Consument heeft via bemiddeling van de tussenpersoon in 1999 een beleggingsverzekering gesloten met een looptijd van 30 jaar. De verzekering werd gekoppeld aan een hypothecaire lening. Bij de Verzekering is sprake van een overlijdensdekking en kapitaalopbouw op basis van beleggen. Hierbij komt het beleggingsrisico geheel voor rekening van Consument.

De eenmalige premie bij het sluiten van de beleggingsverzekering was ruim 16.500 euro. Vervolgens werd per jaar ongeveer 1.500 euro betaald aan premie gedurende de periode dat verzekerde nog leeft, uiterlijk tot 1 juli 2029.

In november 2011 is in het kader van de compensatieregeling consument benadert. Er zou eenmalig een bedrag van afgerond 4.000 euro in de verzekering worden gestort. Jaarlijks wordt, zolang premie wordt betaald, een vergoeding van 250 euro overgemaakt om de hoge kosten te compenseren.

De klacht

In 2012 heeft consument verzekeraar en de tussenpersoon aansprakelijk gesteld. De tussenpersoon heeft consument uitgenodigd voor een adviesgesprek om de wensen en mogelijkheden te bespreken. Consument is niet op het verzoek ingegaan. Consument is van mening dat de tussenpersoon bij de bemiddeling af advisering tekort is geschoten en heeft nagelaten om juiste en volledige informatie te verschaffen. Ook tijdens de looptijd zou de tussenpersoon zijn zorgplicht niet hebben nageleefd. Als de tussenpersoon niet tekort zou zijn geschoten, zouden andere keuzes zijn gemaakt, aldus consument. Aan de klacht worden de volgende verwijten ten grondslag gelegd:

  • De Tussenpersoon tegenover Consument bij het afsluiten van de Verzekering tekort is geschoten in de advisering en de daarbij op hem rustende zorgplicht om Consument van juiste en volledige informatie te voorzien en te wijzen op de aan de Verzekering verbonden risico’s, kosten en mogelijk negatieve werking van het hefboom- en inteereffect.
  • De Tussenpersoon Consument ten onrechte maar één mogelijke keuze heeft geboden; een hypothecaire geldlening met een beleggingsverzekering.
  • De Tussenpersoon tijdens de looptijd van de Verzekering niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan; Tussenpersoon heeft nooit contact gehad met Consument opgenomen, terwijl dit wel tot zijn zorgplicht behoorde.

Oordeel Kifid

Consument heeft niet concreet gesteld dat onjuist is geadviseerd dan wel dat als gevolg daarvan enige schade is ontstaan. Consument is niet ingegaan op het aanbod van tussenpersoon on nader advies te bieden. Twee jaar later heeft tussenpersoon wederom consument benadert om te bezien of nadere advisering nodig was. De vordering van consument wordt afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van het schending van de (doorlopende) zorgplicht van uw financieel adviseur of tussenpersoon, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant