Uitspraak: Accountant pleegt fraude en wordt voor tien jaar geschorst

Betrokkene hield een praktijk onder de naam “Maatschap Y & Partners Registeraccountants”. Per 1 januari 2011 heeft betrokkene zijn accountantspraktijk verkocht. Onder leiding van de officier van justitie hebben opsporingsambtenaren van de Belastingdienst/FIOD een strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd naar het indienen van opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelastingbelasting door Maatschap Y & Partners registeraccountants.

Uit het strafrechtelijk onderzoek is naar voren gekomen dat betrokkene vanaf juni 2009 de voorbelasting op de maandaangiften OB nagenoeg structureel heeft verhoogd, zonder dat daar een legitieme grond voor aanwezig was. In totaal is volgens het OM over de jaren 2009 tot en met 2013 voor een bedrag ter grootte van € 6.902.605 gefraudeerd. In een proces-verbaal dat klager heeft overlegd, bekend betrokkene fraude te hebben gepleegd.

In een brief heeft betrokkene aangegeven af te zien van de mogelijkheid zichzelf te verdedigen. Hij stelt zichzelf voor het leven uit het register geschrapt te hebben.

Betrokkene handelt in strijd met de geldende gedrags- en beroepsregels door fraude

Betrokkene heeft volgens klager gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Deze klacht is gebaseerd op het verwijt dat betrokkene de op en na 29 januari 2010 ingediende aangiften omzetbelasting van december 2009 tot en met december 2013 opzettelijk onjuist heeft gedaan, hetgeen volgens klager niet alleen strafbaar is op grond van art. 69 lid 2 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, maar daarnaast in strijd is met het fundamentele beginsel van integriteit.

Fraude wordt niet betwist door betrokkene

De Accountantskamer oordeelt als volgt. De klacht is door betrokkene niet betwist en door hem bevestigd. Hiermee is volgens de Accountantskamer tuchtrechtelijk voldoende aannemelijk geworden dat betrokkene in de periode van 29 januari 2010 tot en met 30 januari 2014 de aangiften omzetbelasting namens de Maatschap Y & Partners Registeraccountants als fiscaal vertegenwoordiger telkens bewust onjuist heeft gedaan.

Het gedrag van betrokkene moet volgens de Accountantskamer worden aangemerkt als oneerlijk en onoprecht handelen in zijn zakelijke betrekkingen en in strijd met de voor hem relevante wet- en regelgeving. Betrokkene heeft met zijn handelen ook het accountantsberoep in diskrediet gebracht. Dit gedrag is aldus in strijd met de fundamentele beginselen van integriteit en van professioneel gedrag. De klacht wordt gegrond verklaard. De Accountantskamer acht, gezien de ernst van de feiten, de maatregel van schorsing op zijn plaats. Aan betrokkene wordt dan ook de maatregel van schorsing voor de maximale duur van tien jaar opgelegd.

Lees hier de volledige uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant