Uitspraak: Accountant-administratieconsulent krijgt een waarschuwing

Een klant nam het niet zo nauw met het uitbetalen van toeslaguren aan werknemers. Het gaat om een uitzendbureau die voornamelijk Poolse werknemers uitleende aan tuindersbedrijven. De accountant had zijn werkzaamheden voor het opstellen van de jaarrekening voortgezet en gedaan alsof er niets aan de hand was. De accountant ging ook andere werkzaamheden verricht, waaronder de loonadministratie en fiscale taken.

In 2015 en 2016 zijn door de SZW, de Belastingdienst en SNCU diverse controles uitgevoerd bij de klant. Uit die controles is gebleken dat van alles mis was binnen het bedrijf. Zo heeft de Inspectie van de SZW geconstateerd dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag werd overtreden. De Belastingdienst heeft naheffingen en boetes opgelegd. Ook bleek het bedrijf niet te zijn aangemeld bij een pensioenfonds en een fonds voor glastuinbouw. Hierdoor zijn geen premies in de loonadministratie opgenomen. De nabetalingsverplichting bedroeg meer dan 70.000 euro.

In 2018 gaf de accountant de opdracht terug, die hij in 2010 had aangenomen. Het kantoor waar de accountant werkzaam was, is een procedure gestart tegen de klant omdat openstaande facturen niet werden betaald. De rechtbank veroordeelde de klant bij verstek over te gaan om ruim 24.000 euro te betalen. Op enig moment gaat het bedrijf failliet. De voormalig bestuurder is een tuchtzaak tegen de accountant gestart, omdat volgens de bestuurder de accountant het faillissement had veroorzaakt.

De voormalig bestuurder heeft de volgende verwijten aangevoerd.

  • de onder verantwoordelijkheid van betrokkene verrichte werkzaamheden in het kader van loondministratie zijn niet op zorgvuldige en vakbewame wijze verricht en betrokkene is tekortgeschoten in zijn verplichting om klager tijdens de controles door de Inspectie SZW, Belastingdienst en SNCU te informeren en te begeleiden;
  • betrokkene heeft de opdracht op 27 maart 2018 zonder redelijke opzegtermijn teruggegeven;
  • betrokkene is tekortgeschoten in zijn zorgplicht;
  • betrokkene is tekortgeschoten in het verschaffen van duidelijkheid over de onder zijn verantwoordelijkheid verrichte werkzaamheden en over de in verband daarmee opgestelde facturen.

Beoordeling

De gedragingen die voor 1 januari 2016 hebben plaatsgevonden worden door de kamer niet-ontvankelijk verklaard. De kamer oordeelt dat het niet betalen van de toeslaguren in verband kan worden gebracht met het niet-integere handelen van de klant. De accountant had een maatregel moeten treffen die een einde maakte aan het niet-integere handelen.

De accountant heeft meermaals de klant erop gewezen dat gegevens moest worden aangeleverd voor de daadwerkelijk gewerkte uren door de werknemers van de klant. Het valt de accountant te verwijten dat hij de opdracht niet eerder heeft teruggegeven. Hierdoor heeft de accountant niet kunnen waarborgen dat hij niet in verband wordt gebracht met niet-integer handelen.

De accountant heeft ook onvoldoende inzicht gegeven in de opbouw van het honorarium. De voormalig bestuurder had verzocht om een urenverantwoording voor de verrichte werkzaamheden door de accountant. Een zeer algemene toelicht die per e-mail wordt gegeven, is onvoldoende. De accountant heeft in strijd gehandeld met de fundamentele beginselen van integriteit en van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. De rechter besluit een waarschuwing op te leggen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant