Uitspraak: Accountant beschuldigd van onterecht afgeven goedkeurende controleverklaringen

Een accountant wordt ervan beschuldigd dat de verstrekte goedkeurende controleverklaringen over de periode 2014 tot en met 2016 niet hadden mogen worden verstrekt. Dit verwijt wordt gemaakt door een koper van een failliete glastuinbouwconcern.

De koper had een Bedrijfsrecherche ingesteld. In het rapport wordt gesteld dat het bedrijf jarenlang een samenvoeging van twee soorten bedrijven was. Naar de buitenwereld toe leek het te gaan om een legaal familiebedrijf, maar in feite bleek het te gaan om op grote schaal zwarthandel. Daar werd flink aan verdiend. In het rapport van de recherche staat dat er jarenlang duizenden kilo’s aan tuinbouwproducten buiten de administratie om zijn verkocht. Het bedrijf handelde voornamelijk in komkommers, tomaten en paprika’s.

De koper heeft geweigerd een bedrag van 6 miljoen euro van de koopsom te voldoen. Dit bedrag zou samenhangen met de zwarthandel van het bedrijf.

De rechtbank heeft in een tussenuitspraak geoordeeld dat het rapport van de recherche onvoldoende is qua bewijs. Koper krijgt de kans om alsnog te bewijzen dan er in de periode 2007 tot 2017 aanzienlijk meer producten zijn verkocht dan verantwoord is in de administratie. De beschuldiging dat de accountant de verklaringen niet had mogen geven, hangt hiermee samen.

In 2017 werd het bedrijf verkocht en geleverd voor een bedrag van 7 miljoen euro. Van dit totaalbedrag is 1 miljoen euro direct betaald. Voor het overige deel is een geldleningsovereenkomst afgesloten. Gedurende 10 jaar moet jaarlijks 600.000 euro worden betaald aan de verkoper. Op enig moment werden deze verplichtingen niet nagekomen. Verkoper vordert nu in een bodemprocedure de rest van de koopsom.

Koper heeft in de procedure betwist dat zij nog een bedrag aan de verkoper moet betalen. De verkoper zou bedrog gepleegd hebben en heeft bij aangaan van de koopovereenkomst en de overeenkomst van geldlening een onjuiste voorstelling van zaken gedaan. Het geld uit het zwarte-circuit is verborgen gehouden. Er zou een te rooskleurig beeld van het eigen vermogen en de resultaten van het concern zijn voorgespiegeld. Ook zijn in de jaarrekening 2016 posten onjuist opgenomen. Daarom zou de accountant de goedkeurende verklaringen niet hebben mogen verstrekken. Daarom zouden zowel de koopovereenkomst als de overeenkomst van geldlening ongedaan moeten worden gemaakt (op grond van dwaling en/of bedrog).

De rechter heeft in een tussenuitspraak geoordeeld dat de koopovereenkomst niet vernietigbaar is op grond van bedrog of dwaling voor zover het om de financiële informatie gaat. Vooralsnog is er onvoldoende bewijs voor handen dat sprake is van zwart-geldcircuit. De koper mag nader bewijs aanleveren om haar stelling te onderbouwen. Indien koper er alsnog in slaagt bewijs aan te leveren, dan zal zowel de koopovereenkomst als de overeenkomst van geldlening wegens bedrog worden vernietigd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant