Uitspraak: Accountant heeft aan zijn zorgplicht voldaan

Betrokkene heeft als openbaar accountant bij brieven van 1 juli 2013 de door klaagsters verstrekte opdrachten tot het samenstellen van de jaarrekening van klaagsters, bevestigd. De opdrachten zijn aangegaan voor de periode van een jaar en na afloop daarvan stilzwijgend verlengd.

Bij brief van 10 september 2008 van de Rabobank hebben klaagsters op hun financieringsaanvraag ten bedrage van € 479.000,00 een voorstel voor een financiering, bestaande uit drie geldleningen ontvangen. Daarmee zijn zij akkoord gegaan. Omdat klaagsters met de Rabobank waren overeengekomen dat de rente van de geldleningen gedurende 10 jaar rentevast zou zijn, is opgenomen dat bij vervroegde aflossing van de geldleningen een vergoeding verschuldigd was.

Op 4 oktober 2013 heeft klaagster 1 het bedrijfspand met toebehoren verkocht aan B.V.1 voor een bedrag van € 450.000,-.

Op 17 oktober 2013 heeft betrokkene op verzoek van D een prognose voor de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2014 opgesteld met betrekking tot de financiële gevolgen van de verkoop van het bedrijfspand voor klaagster 2.

Van de Rabobank heeft klaagster 1 een eindafrekening ontvangen voor de aflossing van de in 2008 verstrekte geldleningen en doorhaling van het gevestigde hypotheekrecht op het verkochte bedrijfspand. Op grond van de kredietovereenkomst en de algemene voorwaarden waren klaagsters een vergoedingsrente verschuldigd. Per e-mail van 11 december 2013 heeft de Rabobank aan D de berekening van de vergoedingsrente verstrekt. De hoogte daarvan bedroeg volgens die opgave € 43.353,83, € 29.147,36 en € 1.492,41, totaal € 73.993,60. Daartegen hebben klaagsters bezwaar gemaakt.

Bij brief van 23 december 2013 heeft de Rabobank klaagsters laten weten bereid te zijn deze vergoedingsrente te verlagen tot € 50.263,59 in verband met de aflossing van de drie geldleningen uit de verkoopopbrengst van het bedrijfspand. Op 7 januari 2014 heeft zij de relatie met betrokkene opgezegd.

De klacht

Volgens klaagsters heeft betrokkene hen tijdens de onderhandelingen over de verkoop van het bedrijfspand niet geïnformeerd over de mogelijke financiële consequenties van de vervroegde aflossing van de geldleningen. Daardoor heeft betrokkene onvoldoende zorgvuldig gehandeld, aldus klaagsters.

Volgens klaagsters had betrokkene door zijn zorgplicht moeten wijzen op de financiële consequenties van het vervroegd aflossen van de geldleningen. Zij stellen dat betrokkene niet heeft gesproken over een mogelijk te betalen vergoedingsrente en ook niet heeft geadviseerd daarover contact op te nemen met de Rabobank. Als hij dat wel had gedaan dan had klaagster 1 het bedrijfspand niet onder dezelfde condities verkocht.

De beoordeling

Betrokkene stelt met betrekking tot de drie geldleningen geen advieswerkzaamheden te hebben verricht en niet betrokkene te zijn geweest bij de totstandkoming hiervan. Met betrekking tot vervroegde aflossing van het pand heeft betrokkene D geadviseerd contact op te nemen met Rabobank. D heeft betrokkene op 1 oktober 2013 telefonisch laten weten het bedrijfspand verkocht te hebben en heeft hem niet geraadpleegd bij de (onderhandelingen met betrekking tot de) verkoop.

De Accountantskamer is van oordeel dat, wanneer bij het samenstellen van de jaarcijfers een financieel probleem kan ontstaan, er onder omstandigheden een zorgplicht voor een accountant aanwezig kan zijn, om zijn cliënt daarop te attenderen. Volgens de Accountantskamer is daar in deze zaak geen sprake van. Klaagsters hebben betrokkene namelijk niet bij de feitelijke verkoop van het bedrijfspand betrokken en slechts algemeen over een mogelijke verkoop van het pand met betrokkene hebben gesproken. Betrokkene heeft voldaan door klaagsters te adviseren bij een eventuele verkoop contact op te nemen met Rabobank. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant