Uitspraak: Accountant heeft een rol gehad bij ongebruikelijke hypotheekconstructie

Een accountant wordt ervan beschuldigd mee te hebben gewerkt aan een constructie waardoor de verhaalsmogelijkheid aanzienlijk lijkt te zijn ingeperkt. Een medewerker van een bloemenveiling zou een enorme hoeveelheid metalen stapelwagens hebben verduisterd. De betreffende werknemer is eerder veroordeeld een bedrag van bijna 6,5 miljoen euro terug te betalen. De betreffende werknemer blijft standhouden bij de stelling dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan verduistering/diefstal. De betrokken accountant kreeg een berisping opgelegd. De accountant had gesteld dat de door haar klant veroorzaakte schade nihil was.

De betreffende medewerker en de echtgenoot zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Het bedrijf probeert de 6,5 miljoen euro van het echtpaar terug te krijgen. Daarom is in een procedure gevorderd dat het echtpaar geen goederen aan het verhaal mag onthouden, mag onttrekken, zich moet onthouden van het doen van opgave van inkomsten en vermogen en een aantal vragen daarover moet beantwoorden, alles op straffe van een dwangsom. De rechter heeft deze vordering toegewezen, maar het echtpaar is het hier niet mee eens en gaat in beroep.

Oordeel hof

Volgens het bedrijf kunnen zij volgens de wet aan het echtpaar bepaalde informatie vragen omtrent inkomen en vermogen. Uit informatie die is verstrekt blijkt dat het inkomen bestaat uit een AOW-uitkering. Qua vermogen beschikt het echtpaar alleen over het woonhuis met omringende grond en diverse opstallen en daarnaast nog een woning. De onroerende zaken hebben geen overwaarde. Dit komt omdat het echtpaar een hypotheek heeft verstrekt aan een Amerikaanse vennootschap. De bestuurder van die vennootschap is de accountant van het betreffende echtpaar. Voor zover is gebleken wordt niet op de hypotheek afgelost en wordt ook geen rente betaald. Er is in 2014 een pandrecht op de roerende zaken verstrekt aan de accountant. Deze zaken zijn daarom aan verhaal onttrokken. Het bedrijf dat wacht op 6,5 miljoen euro stelt dat zij twijfelt aan de volledigheid en betrouwbaarheid van de gegeven informatie. Daarom is verzocht om aanvullende informatie op straffe van een dwangsom.

Het hof komt tot het oordeel dat informatie had moeten worden verstrekt over inkomsten en de hypotheekconstructie. Er bestaan voldoende redenen om te twijfelen aan de volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie. Hier zijn naast de diefstalvoorgeschiedenis ook concrete aanwijzingen voor.

Het is niet gebleken dat het echtpaar bereid is om mee te werken. Er zijn een hoop vragen onbeantwoord gebleven. Het is niet gebleken dat zij niet in staat waren de vragen te beantwoorden. Zij zijn echter wel verplicht informatie te geven op grond van de wet (o.a. op grond van artikel 6:2 BW). Het bedrijf kan zich op de goederen van de gemeenschap verhalen.

Het gaat om een ongebruikelijke constructie, die niet nader is toegelicht. De lening wordt niet afgelost en er wordt ook geen rente betaald. De stelling dat de accountant het echtpaar wilde helpen houdt geen stand.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant