Uitspraak: Accountant komt in aanmerking voor ontheffing PE-verplichting

Een accountant gaat in beroep tegen een uitspraak van de Accountantskamer. Hierin werd geoordeeld dat de accountant niet aan zijn PE-verplichting heeft voldaan.

Een registeraccountant was van 2016 tot en met 2018 accountant. Voor die drie jaar heeft hij in totaal 78 PE-uren geregistreerd. Met ingang van 1 oktober 2020 laat hij zijn inschrijving doorhalen. De NBA klaagt er bij de Accountantskamer over dat de (voormalig) accountant:

  • minder dan 120 uur aan PE-activiteiten heeft besteed in de driejaarscyclus 2016-2018;
  • in ieder geval niet heeft voldaan aan de registratieplicht.

De Accountantskamer heeft het eerste klachtonderdeel gegrond verklaard. Appellant heeft namelijk over de driejaarscyclus 2016-2018 in totaal 42 uur te weinig heeft besteed aan PE-activiteiten. Hierdoor heeft appellant in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid gehandeld. De accountantskamer is niet toegekomen aan de behandeling van het tweede klachtonderdeel Omdat de klacht (gedeeltelijk) gegrond is, zijn aan appellant de maatregel van waarschuwing en een geldboete van € 2.940,00 opgelegd.

De beoordeling van het geschil in hoger beroep

De PE-verplichting houdt in dat de accountant ten minste 120 PE-punten haalt per driejaarscyclus, waarvan tenminste 20 per jaar. Ontheffing van deze verplichting wordt onder meer verleend aan de accountant in business die bij het verrichten van zijn werkzaamheden minder dan 200 uur per kalenderjaar de specifieke deskundigheid aanwendt dan wel kan aanwenden waarover een accountant gewoonlijk beschikt.

Appellant heeft in hoger beroep aangevoerd dat hij de opgelegde boete disproportioneel vindt. Hij stelt in zijn werkkring als watersportondernemer geen enkel zakelijk voordeel te hebben gehad uit activiteiten die gerelateerd kunnen zijn aan de status als accountant.

De Nba komt ter zitting terug op zijn standpunt. De Nba stelt namelijk niet volledig op de hoogte te zijn geweest. Zij wist namelijk niet dat appellant als watersportondernemer geen specifieke deskundigheid heeft aangewend. Nu de aard van de werkzaamheden van appellant duidelijk is geworden en is gebleken dat appellant sinds 2015 een geheel ander beroep heeft uitgeoefend, zou dit voor de Nba reden zijn geweest om appellant voor de driejaarscyclus 2016-2018 een ontheffing te verlenen.

Het College is van oordeel dat de uitspraak van de Accountantskamer niet in stand kan blijven. Appellant zou namelijk in aanmerking zijn gekomen voor een ontheffing van de PE-verplichting.

De beslissing

Het College verklaart het beroep gegrond, vernietigt de bestreden tuchtuitspraak en verklaart de klacht ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant