Uitspraak: Accountant maakt fout bij aanvraag NOW: komt voor risico en rekening van ondernemer zelf

Een bedrijf heeft in juli 2020 een aanvraag gedaan voor de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) 2.0. Het UWV heeft de subsidie geweigerd. Nu op de peildatum (15 mei 2020) de loonsom over maart 2020 vrijwel nihil is.

Beroep tegen weigering UWV

Het bedrijf is het niet eens met de weigering van het UWV en besluit in beroep te gaan. In beroep voert het bedrijf aan dat de accountant zonder overleg en haar medeweten een nihilaangifte over maart 2020 had verwerkt. De accountant heeft dit gedaan om meer tijd te hebben om te onderzoeken hoe oproepkrachten moesten worden betaald. Op 15 juli 2020 heeft de accountant de loonaangifte aangepast.

Terechte afwijzing van aanvraag NOW

Het UWV heeft een peildatum. Vanaf dat moment wordt gekeken naar de loonaangifte zoals die op dat moment is gedaan. Het UWV dient alleen aanvullingen mee te nemen die voor die datum zijn gedaan; latere dus niet. Dit staat ook uitgelegd in de regeling.

Het betoog van het bedrijf dat zij uit mocht gaan van het loon over november 2019 omdat de gegevens over maart 2020 niet bekend waren, slaagt niet. De loongegevens waren immers op de peildatum wel beschikbaar. Het bedrijf kon inloggen met de verplichte eHerkenning.

Risico ligt bij de ondernemer

Het UWV heeft de aanvraag voor de NOW terecht afgewezen. Het beroep van het bedrijf wordt afgewezen. De accountant heeft zonder overleg over maart 2020 een nul-aangifte gedaan, waardoor de aanvraag werd afgewezen. Dit komt echter voor rekening en risico van de horecaondernemer. De rechtbank voert verder in zijn oordeel aan dat de wetgever er bewust voor heeft gekozen om geen hardheidsclausule op te nemen, zodat er geen ruimte bestaat om af te wijken van bepalingen. Daarom moet alsnog een voorschot worden toegekend.

Hier kunt u de volledige uitspraak lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant