Uitspraak: Accountant maakt fout waardoor NOW-subsidie wordt misgelopen

Een bedrijf ziet de omzet aanzienlijk dalen als gevolg van de coronacrisis. Het bedrijf besluit daarom een NOW-subsidie aan te vragen. Uit de loonaangifte blijkt dat het bedrijf geen loonkosten zou hebben gemaakt in de maand januari 2020 of november 2019. Om deze reden heeft het UWV de aanvraag afgewezen.

Het bedrijf heeft bezwaar aangetekend. De accountant zou een fout hebben gemaakt bij de aangifte. Het bedrijf stelt dat zij daardoor geen nadeel mag ondervinden. In de twee betreffende maanden is wel SV-loon betaald. Er wordt door het bedrijf een gecorrigeerde aangifte verwerkt, waardoor de fout van de accountant wordt hersteld. Dit vindt echter op 23 maart 2020 plaats. Er wordt door het bedrijf een beroep gedaan op de redelijkheid en billijkheid. Het bedrijf zou te goeder trouw hebben gehandeld.

Het UWV besluit toch het bezwaar af te wijzen. De reden die hier mede aan ten grondslag ligt, is dat het UWV een deadline had op 15 maart 2020. Het gaat om een ijzeren datum, waarvan niet kan worden afgeweken. Aangezien de correcties na 15 maart 2020 hebben plaatsgevonden en zijn ingediend, moet van de oorspronkelijke aangifte worden uitgegaan. Op basis van die aangifte zijn er geen loonkosten gemaakt en bestaat geen recht op subsidie. Er is niet voorzien in een mogelijkheid om van de deadline af te wijken.

De rechtbank moet zich in hoger beroep buigen over het oordeel van het UWV. De rechtbank stelt dat van de termijn niet kan worden afgeweken. Daarnaast is de fout van de accountant niet dusdanig uitzonderlijk dat op grond van de redelijkheid en billijkheid een uitzondering moet worden gemaakt. Het bedrijf draagt zelf de verantwoordelijkheid dat een juiste loonaangifte wordt ingediend.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant