Uitspraak: Accountant moet voor de derde keer voor tuchtrechter verschijnen

Het is wettelijk toegestaan dat klanten steeds opnieuw tuchtklachten indienen tegen hun accountant. In dit geval moest een accountant dus voor de derde keer voor de tuchtrechter verschijnen.

Vorige keren bij de tuchtrechter

Het was niet de eerste keer dat de vrouw haar accountant voor de tuchtrechter sleepte. De accountant werkt voor een accountantskantoor en deed sinds 2011 haar salarisadministratie. Ook stelde hij de jaarrekening samen. Daarnaast verzorgde hij de aangifte vennootschapsbelasting en verrichtte overige opdrachten. Omdat de administratie niet op orde was, vond in de eerste jaren veel afstemming en correctie plaats.

Geen vertrouwen in accountant

Klaagster had hierin geen vertrouwen, waarna de gemachtigde van klaagster de hele administratie vanaf 2002 opnieuw invoerde in Exact. Hierna bleek dat de administraties niet overeenkwamen. Klaagster had hierbij veel vragen, die door accountant en andere medewerkers van het accountantskantoor kosteloos werden beantwoord. Toen het vragen bleef regenen, stelde het kantoor voor de klantrelatie te beëindigen of alle werkzaamheden alsnog in rekening te brengen. Klaagster diende in 2017 een klacht in bij de NBA en de Accountantskamer. Deze klacht werd ongegrond verklaard en in hoger beroep door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) deels gegrond verklaard.

Misbruik van het klachtrecht

In april 2021 werd een klacht over het vermeende schenden van de geheimhoudingsplicht ongegrond verklaard. Vervolgens diende de vrouw in 2022 opnieuw een klacht in tegen haar gewezen accountant. Die stelde dat de klaagster door het indienen van deze klacht misbruik maakte van klachtrecht. Al haar eerdere klachten waren immers al ongegrond verklaard.

Tuchtrechter: bundelen van klachten

De Accountantskamer stelde dat het wenselijk is dat een klager zijn klachten tegen een accountant zoveel mogelijk bundelt, maar dat een verplichting daartoe is niet opgenomen in de Wtra. Ook vloeit dit niet voort uit de beginselen van een behoorlijke (tucht)procesorde of enig ander in dit verband in aanmerking te nemen algemeen rechtsbeginsel.

Volgens tuchtrechter geen sprake van misbruik klachtrecht

Onder omstandigheden kan er aanleiding zijn om niettemin beperkingen te stellen aan de mogelijkheid om nieuwe klachten in te dienen. Bijvoorbeeld omdat een inhoudelijke behandeling in strijd zou komen met enig algemeen rechtsbeginsel zoals die van een behoorlijke (tucht)procesorde. Hieruit vloeit het beginsel van ‘ne bis in idem’ voort.

Onder bijzondere omstandigheden kan het steeds opnieuw indienen van klachten tegen een accountant worden aangemerkt als misbruik van klachtrecht. Er is hier niet snel sprake van. Er is hier sprake van indien aannemelijk is dat een klager door steeds opnieuw klachten in te dienen niet zozeer het handelen van de accountant ter toetsing wil voorleggen aan de Accountantskamer. Maar het herhaaldelijk indienen van klachten vooral bedoeld lijkt te zijn als middel om de accountant hierdoor in persoon of financieel te treffen. Volgens de Accountantskamer had de aangeklaagde accountant dat niet aannemelijk weten te maken.

Tuchtrechter verklaard alle 13 verwijten ongegrond

Vervolgens boog de tuchtrechter zich over 13 verwijten aan het adres van de accountant, gebundeld in vier klachten. Eén voor één werden de verwijten ongegrond verklaard, vaak omdat de klaagster er niet in was geslaagd of simpelweg had verzuimd haar verwijten te onderbouwen.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Accountantskamer lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant