Uitspraak: Accountant niet aansprakelijk voor handelen van kantoorgenoot

Betrokkene is mede-eigenaar van A Accountants en belastingadviseurs BV (hierna: A Accountants). Klager heeft een eenmanszaak (Administratiekantoor B) en is in een echtscheidingsprocedure verwikkeld met C.

Ten aanzien van de afwikkeling van de echtscheiding heeft C zich gewend tot A Accountants. Ze heeft dit kantoor gevraagd een indicatie te geven van de waarde van de onderneming van klager. D, werknemer van A Accountants, heeft vervolgens deze berekening aan C toegezonden.

Op 14 september 2018 heeft klager aan mevrouw E van A Accountants laten weten dat de berekening onjuist is. Klager heeft E verzocht afstand te nemen van de berekening of de bijlage op papier van het kantoor uit te printen en te laten ondertekenen door een tekenbevoegde persoon. E heeft aan klager medegedeeld zijn verzoek niet in behandeling te kunnen nemen omdat C de opdrachtgever is.

Klager heeft vervolgens F & co Accountants gevraagd de goodwill van zijn onderneming te berekenen. Dit kantoor heeft een geheel andere waardering van de goodwill aan klager toegezonden.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klager gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Klager verwijt A Accountants dat zij moedwillig een verkeerd beeld heeft gegeven van de waarde van het bedrijf van klager, waardoor hij hoge advocaatkosten heeft moeten maken.

De beoordeling

De Accountantskamer stelt voorop dat een accountant in beginsel niet tuchtrechtelijk aansprakelijk is voor handelen van een kantoorgenoot die zelf onder het bereik van accountantstuchtrecht valt.

De Accountantskamer stelt vast dat de klacht ziet op werkzaamheden betreffende de goodwill-berekening die door D zijn uitgevoerd. Vaststaat verder dat betrokkene niet betrokken is geweest bij de advisering van C of de waardering van de onderneming van klager. Het feit dat A Accountants zich enkel een accountantskantoor mag noemen omdat betrokkene (als enige) accountant bij dit kantoor werkzaam is, leidt er naar het oordeel van de Accountantskamer niet toe dat betrokkene tuchtrechtelijk verantwoordelijk is voor het handelen van D. De klacht wordt dan ook ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant