Uitspraak: Accountant niet vaktechnisch verantwoordelijk voor handelen kantoorgenoot

Klaagster, wijlen haar echtgenoot en hun twee zoons waren vennoten van de vof. In 2013 zijn klaagster en haar echtgenoot uitgetreden. Het kantoor van betrokkene heeft die uittreding begeleid. Klaagster meent dat daarbij fouten zijn gemaakt.

Klaagster en haar echtgenoot (E), die in 2020 is overleden, waren vanaf 1996 vennoten van de vof, een vissersbedrijf. Per 1 januari 2000 is één van hun twee zoons toegetreden tot de vof.

In 2013 zijn partijen in gesprek gegaan over de beëindiging van de vof. Zij hebben zich daarbij voornamelijk laten begeleiden door F, die als registerbelastingadviseur, evenals betrokkene, is verbonden aan het accountantskantoor. Betrokkene heeft de jaarrekening van de vof over 2012 samengesteld en op 31 oktober 2013 een samenstellingsverklaring afgegeven. Eind 2013 is het gehele vermogen in eigendom overgedragen aan D.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klaagster gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Klaagster is van mening dat betrokkene fouten heeft gemaakt bij de waardering van het vermogen van de vennootschap. Die fouten betreffen, kort gezegd, de in 2012 aangeschafte motor die wel in de boekwaarde van de kotter was verdisconteerd maar niet in de taxatiewaarde, het vanwege de belastinglatentie toegepaste belastingpercentage en de ontbrekende normalisatie van de onderhoudskosten van de kotter.

De beoordeling

Tijdens de zitting heeft betrokkene toegelicht dat F als registerbelastingadviseur met name de visserijbedrijven bediende. Hij was voor de vof daarom de belangrijkste contactpersoon en het aanspreekpunt. Om die reden heeft F de begeleiding van de uittreding van klaagster en haar echtgenoot uit de vof op zich genomen. Het klaagschrift gaat hoofdzakelijk over het handelen van F.

Ter zitting is het bovenstaande ook gebleken. Betrokkene had geen betrokkenheid of adviserende rol bij de waardering van het vermogen van de vof, noch bij de begeleiding van de uittreding door klaagster en haar echtgenoot uit de vof. De werkzaamheden die F heeft verricht houden ook geen verband met de samenstellingsopdracht van betrokkene. Betrokkene is dan ook niet vaktechnisch verantwoordelijk voor het handelen van F.

De beslissing

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant