Uitspraak: Accountant niet verantwoordelijk voor handelen van belastingadviseur

Betrokkene is directeur van BV1. Hij was de accountant van (vennootschappen van) A, de voormalige echtgenoot van klaagster. Bij brief van 31 maart 2015, gericht aan klaagster en A, heeft klaagster van mr. drs. B in concept een vaststellingsovereenkomst huwelijkse voorwaarden en overzichten van de verrekening huwelijkse voorwaarden ontvangen. A krijgt volgens die overeenkomst een vordering van € 275.659,- op klaagster. B is als belastingadviseur werkzaam voor C, een adviesorganisatie die voor accountancywerkzaamheden samenwerkt met BV1. Beide zijn op hetzelfde adres gevestigd.

Op 28 april 2015 hebben A en klaagster per e-mail laten weten dat zij niet akkoord gaan met de verrekening van de huwelijkse voorwaarden. Per e-mail van 29 april 2015 heeft B hen laten weten dat de opgestelde verrekening huwelijkse voorwaarden 2013 nog een concept was. Een afschrift van dat bericht heeft hij aan betrokkene gestuurd.

Per e-mail van 15 juni 2015 heeft B aan A een aangepaste berekening gestuurd van de verrekening huwelijkse voorwaarden 2013. Als beiden zich in het alternatief kunnen vinden, dienen zij de vastlegging van de uitkomst (op de bijlage) te ondertekenen en een aanpassing van de huwelijkse voorwaarden notarieel vast te leggen, aldus B.

Per e-mail van 26 april 2016 heeft B A een concept van de verrekening huwelijkse voorwaarden over het jaar 2014 gestuurd en gevraagd naar de “status” van de vaststellingsovereenkomst.

Op 10 november 2016 heeft A echtscheiding aangevraagd. D advocaten heeft namens A de door B opgestelde verrekening huwelijkse voorwaarden, de aangepaste verrekening en de verrekening huwelijkse voorwaarden 2014 ingebracht in de echtscheidingsprocedure tussen A en klaagster.

Handelen in strijd met de geldende gedrags- en beroepsregels

Betrokkene heeft volgens klaagster gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. De klacht is gebaseerd op de volgende verwijten:

 • betrokkene heeft bij het opstellen van de vaststellingsovereenkomst niet objectief gehandeld;
 • een opdrachtbevestiging voor de opdracht tot het opstellen van de vaststellingsovereenkomst ontbreekt en niet is vermeld op grondslag van welke voorschriften de opdracht is uitgevoerd;
 • betrokkene heeft verzuimd om klaagster te horen en haar niet in de gelegenheid gesteld een reactie op een concept van de vaststellingsovereenkomst te geven;
 • de vaststellingsovereenkomst behelst conclusies en ontbeert een deugdelijke grondslag;
 • de vaststellingsovereenkomst is zonder instemming van klaagster ingebracht in de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank.

De beoordeling

De Accountantskamer behandelt alle klachtonderdelen gezamenlijk. Voor de beoordeling van de klacht is volgens de Accountantskamer van belang dat handelen van een accountant ten aanzien van de uitoefening van zijn beroep tuchtrechtelijk verwijtbaar kan zijn aan een accountant die de handeling in persoon heeft verricht of nagelaten, of die daarvoor als direct verantwoordelijke heeft te gelden. Een accountant is in beginsel niet tuchtrechtelijk aansprakelijk voor het handelen van een kantoorgenoot die zelf onder het bereik van accountantstuchtrecht of ander tuchtrecht valt.

In dit geval zien de klachtonderdelen op werkzaamheden en handelen van B die voor zijn handelen zelfstandig als Register Belastingadviseur tuchtrechtelijk aanspreekbaar is. De verwijten betreffen geen handelingen die door betrokkene persoonlijk zijn verricht. Het feit dat betrokkene als leidinggevende bij BV1 de opdracht van A tot het maken van de verrekeningen heeft “uitgezet” bij B, zoals hij in het verweerschrift heeft aangevoerd, leidt er niet toe dat betrokkene direct verantwoordelijk is voor het handelen van B. De klacht is hierdoor in al haar onderdelen ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant