Uitspraak: Accountant niet zorgvuldig gehandeld bij uitvoering OKB

In 2013 heeft Imtech, een bedrijf dat was gespecialiseerd in technische dienstverlening, een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden bij projecten van het bedrijf in Polen. Uit dit onderzoek bleek dat de jaarrekening 2011 ernstig tekortschoot in het bieden van inzicht. Er kon dus niet meer worden uitgegaan van de juistheid van deze jaarrekening. In 2015 gaat het bedrijf failliet, klagers zijn benoemd tot curatoren in het faillissement. Naar aanleiding van dit incident krijgt het accountantskantoor van betrokkene een boete van ongeveer 1,25 miljoen euro van de AFM.

Betrokkene had als taak een onafhankelijke kwaliteitsbeoordeling (OKB) uit te voeren van de jaarrekening 2011 voor het betreffende accountantskantoor. Volgens klagers is hij hierin tekortgeschoten. Hij zou de OKB met een onvoldoende professioneel-kritische instelling hebben verricht. Volgens klagers heeft betrokkene hierdoor niet kunnen vaststellen of de controlerend accountant tot goedkeuring van de controleverklaring van jaarrekening 2011 kon komen. De klagers verwijten betrokkene onder andere onvoldoende de controlestappen te hebben uitgevoerd en onvoldoende gedocumenteerd te hebben.

Onvoldoende professioneel-kritisch

De kwaliteitsbeoordeling heeft volgens de Accountantskamer ten doel te beoordelen of de externe accountant in redelijkheid tot het oordeel heeft kunnen komen, zoals dat blijkt uit de door hem af te geven accountantsverklaring. De OKB-er behoort daarnaast deze beoordeling duidelijk te documenteren. In de documentatie is betrokkene tekortgeschoten. De betrokkene heeft alleen de hoofdlijnen van de OKB uitgezet. Volgens de Accountantskamer blijkt uit deze hoofdlijnen onder andere niet de mate van diepgang waarmee de beoordeling heeft plaatsgevonden en de overwegingen die aan de uitkomst van de OKB ten grondslag liggen. De Accountantskamer oordeelt daarnaast dat betrokkene onvoldoende professioneel-kritisch is geweest bij het beoordelen van het controledossier. Zo stelt betrokkene bijvoorbeeld significante oordeelsvormingen inzake frauderisico’s te hebben beoordeeld. Dit is vreemd volgens de Accountantskamer want ook zonder dat hij als OKB-er kennis nam van de stukken had hij kunnen zien dat sprake was van schuiven met kosten tussen projecten, wat een indicatie voor fraude is.

Berisping

De conclusie is dat de klacht deels gegrond verklaard wordt. De accountantskamer kan hiervoor dan ook een tuchtrechtelijke maatregel opleggen. De accountantskamer vindt een berisping op zijn plaats. Betrokkene heeft niet zorgvuldig gehandeld bij het uitvoeren van de OKB. Betrokkene heeft dan ook in strijd met de fundamentele beginselen van deskundigheid en zorgvuldigheid en van professioneel gedrag gehandeld. Hij had zoals hiervoor gezegd onder andere de documentatie van de overwegingen ten aanzien van de niet goed uitgevoerde kwaliteitsbeoordeling niet op orde. Aangezien Imtech een beursgenoteerde onderneming was met veel aandeelhouders, obligatiehouders, andere schuldeisers en werknemers vindt de Accountantskamer dat er een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de betrokkene rustte. De betrokkene had hier volgens de Accountantskamer ook naar moeten handelen. Er werd bij de maatregel ook gelet op het feit dat betrokkene niet eerder tuchtrechtelijk is veroordeeld.

Lees hier de hele uitspraak

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant