Uitspraak: Accountant schendt beginsel objectiviteit

De accountant is in dienst bij een accountantskantoor. Sinds 2012 verricht de accountant werkzaamheden voor Riako en Ricon. Rocon was tot decemver 2015 enig aandeelhouder van Riako. Op een dag koopt Aquapro in 2014 75% van de aandelen in Riako. Riako heeft financiële problemen. Een accountant leent die klant ongeveer 44.000 euro en nog een voorschot. Het ging niet goed met het bedrijf. In 2016 is het bedrijf failliet verklaard.

Aquapro heeft een klacht ingediend bij de kamer tegen de accountant. De kamer signaleerde een bedreiging voor de objectiviteit, dat maatregelen niet waren vastgelegd en dat ondanks alles de accountant de werkzaamheden is blijven verrichten. Daarnaast heeft de accountant zijn rol niet duidelijk gemaakt aan Aquapro en is ook niets vastgelegd. De accountant heeft op de zitting ook geen blijk van enig inzicht in het verwijtbare karakter gegeven.

De accountant besluit in hoger beroep te gaan. De accountant is niet van mening dat hij het beginsel van objectiviteit heeft geschonden. Voor het lenen van het bedrag had hij een reden, namelijk een fout van het kantoor bij een faillissementsaanvraag. Daarnaast zag hij geen reden de werkzaamheden te staken, nu hij geen financieel voordeel had bij de verkoop.

Ook gaat Aquapro in hoger beroep. Zij beschuldigde de accountant van het volgende:

 • betrokkenheid bij het opmaken en verstrekken van onjuiste, onvolledige en/of misleidende informatie aan Aquapro in het kader van de overname van Riako;
 • het opstellen van onjuiste balansen van Riako en het verstrekken daarvan aan Aquapro;
 • het instrueren van een ander om de jaarrekening 2011 van Riako te deponeren en te antedateren;
 • het ten onrechte aan een schuldeiser meedelen dat er niets zou worden afgelost op de bankschulden en het sturen van een koopovereenkomst aan ABN Amro waarbij hij ten onrechte geen actie ondernam nadat hij had geconstateerd dat een handtekening op die koopovereenkomst was vervalst;
 • het negeren van fraudesignalen en op de hoogte zijn van fraude bij Riako;
 • het niet goed uitvoeren van de samenstellingswerkzaamheden en onvoldoende zorgvuldig en kritisch zijn.

Het Cbb verklaarde alle onderdelen van de klachten van Aquapro ongegrond. De klacht van de accountant wordt deels gegrond verklaard, nu het CBb van mening is dat de kamer deels buiten de klacht is getreden. Wel blijft de beslissing van de kamer omtrent de schending van het beginsel van objectiviteit en de opgelegde maatregel van berisping in stand.

Het CBb is het met de kamer eens dat het verstrekken van grote bedragen in de vorm van leningen in privé een bedreiging vormen. Eveneens door de band die ontstaan tussen de klant kan een bedreiging vormen voor de waarborging van de objectiviteit van de accountant.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant