Uitspraak: Accountant schendt geheimhoudingsplicht en krijg maatregel van waarschuwing opgelegd

Betrokkene is verbonden aan Advies en Accountantskantoor BV1, zij heeft sinds 2015 accountantswerkzaamheden verricht voor Holding1.

Klager is actief op het terrein van de advisering en marketing van vastgoedprojecten en -fondsen. In oktober 2015 is een overeenkomst gesloten tussen Holding1 en Vastgoed1, een onderneming die mede door klager werd gedreven. Het rekenmodel voor de te verwachten exploitatie van deze projecten is door Vastgoed1 aangeleverd.

Betrokkene heeft in opdracht van Holding1 dit rekenmodel en de berekening ten behoeve van een exploitatieprognose, die was opgenomen in een conceptprospectus voor een obligatielening, bezien. Deze conceptprospectus was door Vastgoed1 opgesteld. Op 18 april 2017 heeft betrokkene A, bestuurder van Holding1, laten weten dat zij haar werkzaamheden voorlopig opschort totdat zij een inhoudelijke reactie krijgt op door haar opgeworpen vraagpunten ten aanzien van het conceptprospectus. De samenwerking tussen BV1 en Holding1 is in april 2017 door Holding1 beëindigd en openstaande facturen van BV1 van €30.000,- zijn niet door Holding1 betaald.

In 2017 ontstond een geschil tussen Vastgoed1 en Holding1 nadat Holding1 had besloten om het project geen doorgang te laten vinden. In de periode van eind april tot en met augustus 2017 hebben klager en betrokkene regelmatig contact met elkaar gehad. Op 20 juli 2017 heeft betrokkene klager een organogram toegestuurd van de vennootschapsstructuur, waarvan Holding1 deel uitmaakt.

Op 24 oktober 2017 heeft betrokkene klager desgevraagd laten weten dat zij met A tot een akkoord was gekomen en dat zij in opdracht van Holding1 de berekening in de meest recente versie van het conceptprospectus alsnog op haalbaarheid zal bezien. Betrokkene is daarna tot de conclusie gekomen dat de te verwachten exploitatie van de projecten negatief zal zijn.

In november 2017 is een vennootschap van klager een civiele procedure begonnen tegen Holding1 en A.

Handelen in strijd met de geldende gedrags- en beroepsregels

Betrokkene heeft volgens klager gehandeld in strijd met de geldende gedrags- en beroepsregels. De klacht is gebaseerd op de volgende verwijten:

  • betrokkene heeft ten opzichte van klager niet professioneel en integer gehandeld door in contacten met klager aanvankelijk haar steun uit te spreken voor diens standpunt in zijn geschil met A om zich later op het standpunt te stellen dat de exploitatie financieel niet uit kan;
  • betrokkene heeft gehandeld in strijd met haar geheimhoudingsplicht door vertrouwelijke informatie van A aan klager te verstrekken.

Beoordeling van de klacht

Voor de Accountantskamer was het lastig te bepalen op welke gedraging van betrokkene de klacht zag. Uiteindelijk komt de Accountantskamer tot het volgende: Klager kan de conclusie van betrokkene over de financiële onhaalbaarheid van de exploitatie niet goed rijmen met het advies om vast te houden aan zijn koers en met andere uitlatingen van betrokkene in de WhatsApp-contacten met hem, die hij als steunbetuigingen heeft ervaren.

De Accountantskamer is snapt klager wanneer hij zegt dat de uitlatingen van betrokkene over het handelen van A tegen klager als steunbetuigingen heeft opgevat. Maar die uitlatingen vormen volgens de Accountantskamer geen reden om te oordelen dat betrokkene in strijd met de fundamentele beginselen van integriteit en professionaliteit heeft gehandeld. Het was wel verstandiger geweest als betrokkene deze uitlatingen niet had gedaan. Het eerste klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard.

Het tweede klachtonderdeel wordt wel gegrond verklaard. Betrokkene heeft erkend dat zij het organogram naar klager gezonden heeft. Het organogram kwam uit het dossier van Holding1. Wat erin staat over de verhouding tussen een groot aantal vennootschappen, is geen informatie waarover eenieder door raadpleging van het handelsregister kan beschikken. Daarnaast was betrokkene op de hoogte van de gevolgen die het organogram kon hebben. Klager heeft betrokkene namelijk gemaild dat A daardoor nu ook in privé aan te spreken is.

De klacht wordt dus gedeeltelijk gegrond verklaard. Aan betrokkene wordt de maatregel van berisping opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant