Uitspraak: Accountant teruggefloten om uitleg aan franchiseovereenkomst

Het hof en de AH was uitgegaan van de boekhoudkundige uitleg die de accountant van AH aan de franchiseovereenkomst heeft gegeven. Deze uitleg is minder gunstig voor de franchisenemers. De Hoge Raad heeft nu echter geoordeeld dat een deel van de bezwaren van de franchisenemers volkomen terecht zijn en dat de zaak opnieuw door het hof moet worden behandeld.

Het hof zou eerder een onjuiste maatstaf hebben toegepast. Zo zou een doorslaggevende rol zijn toegekend aan de wijze waarop de franchiseovereenkomst is toegepast bij de controle van de afrekening. De franchisenemers stellen dat zij de mogelijkheid niet hebben gehad om hun stellingen te doen bewijzen door het horen van getuigen.

De Hoge Raad heeft het arrest van het hof vernietigd en de zaak verwezen naar het hof Den Haag. Daar zal de zaak verder in behandeling worden genomen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant