Uitspraak: Accountant tijdelijk doorgehaald na schending fundamentele beginsel van integriteit

Betrokkene was werkzaam bij Accountantskantoor 1. Op 19 en op 31 juli 2019 heeft een hertoetsing van de accountantspraktijk plaatsgevonden. Op 19 juli 2019 is gebleken dat betrokkene wijzigingen heeft aangebracht in één van de ter toetsing geselecteerde dossiers. Het betrof een dossier van een ingenieursbureau waarin betrokkene op 21 mei 2019 een samenstellingsverklaring had afgegeven. Betrokkene heeft de letter of representation en het bespreekverslag aangepast op de dag van de eerste toetsing.

Betrokkene ging na herhaaldelijk ontkennen toch overstag en heeft aangegeven dat het alleen zijn bedoeling was om het dossier te compleet te maken en dat hij meende dat het met het dossier verbonden bespreekverslag geen deel uitmaakte van het dossier

De klacht

Betrokkene heeft volgens klaagster gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Klaagster verwijt betrokkene dat hij in één van de in het kader van de hertoetsing van zijn accountantspraktijk voor toetsing geselecteerde dossiers, zonder dit aan de toetsers te melden, wijzigingen heeft aangebracht, nadat de samenstellingsverklaring was afgegeven en nadat de selectie van dit dossier voor de toetsing bekend was gemaakt. Vervolgens heeft hij toen hiernaar navraag werd gedaan, aanvankelijk volhard in het ontkennen hiervan.

De beoordeling

De Accountantskamer stelt voorop dat documentatie van een opdrachtdossier waarin een samenstellingsverklaring is afgegeven volledig dient te zijn op het moment waarop de samenstellingsverklaring wordt afgegeven.

De Accountants overweegt verder dat toetsers ervan uit moeten kunnen gaan dat de geselecteerde dossiers niet buiten hun medeweten om gewijzigd worden. De Accountantskamer gaat niet mee in de stelling van betrokkene dat hij niet wist dat het bespreekverslag tot het opdrachtdossier behoorde. Bestanden met opdrachtdocumentatie die door middel van een hyperlink verbonden zijn met het dossier, maken namelijk deel uit van het opdrachtdossier.

De Accountantskamer is van oordeel dat betrokkene door wijzigingen aan te brengen in een voor toetsing geselecteerd samenstellingsdossier, zonder dit aan de toetsers te melden, niet eerlijk en oprecht heeft opgetreden. Hij heeft daarmee gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van integriteit.

De klacht wordt gegrond verklaard. De Accountantskamer acht de maatregel van tijdelijke doorhaling voor de duur van één maand passend en geboden.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant