Uitspraak: Accountant verweert zich niet tegen klacht en wordt geschorst

In de media berichten verschenen dat betrokkene, accountant van beroep, in de periode dat hij penningmeester was van de vereniging A kwart miljoen euro van haar heeft gestolen. Betrokkene heeft vervolgens op 12 juli 2016 telefonisch contact opgenomen met klaagster. Het verslag van dit gesprek heeft klaagster aan betrokkene voorgelegd. Daarop heeft hij na herhaald verzoek van klaagster in e-mailberichten van 18 juli 2016 gereageerd. Daarin heeft hij zijn persoonlijke omstandigheden en beroepsmatige activiteiten vanaf eind 2003 tot 2015 geschetst.

In reactie op een e-mail van klaagster aan de voorzitter van A van 14 juli 2016 heeft deze op 18 juli 2016 telefonisch contact met klaagster opgenomen. In een notitie van dat gesprek heeft klaagster opgetekend dat betrokkene kort nadat hij penningmeester was geworden van A geld van A naar zijn eigen bankrekening is gaan overmaken. Dat is in augustus 2015 aan het licht gekomen. Daarnaast heeft betrokkene volgens de voorzitter namens A een valse BTW-aangifte gedaan, de teruggaaf hiervan heeft betrokkene naar zichzelf overgemaakt. In totaal is voor bijna een kwart miljoen euro gefraudeerd. Betrokkene heeft tot 24 oktober 2015 een deel van het geld terugbetaald. Sinds betrokkene ontslagen is verloopt het terugbetalen minder vlot.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klaagster gehandeld in strijd met het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep door in de periode van februari 2013 tot oktober 2015 zonder toestemming geld over te maken van de bankrekening van A naar zijn eigen rekening.

De beoordeling

Betrokkene heeft geen verweerschrift ingediend en is niet ter zitting verschenen. Hierdoor heeft hij het handelen waarover wordt geklaagd niet betwist. In een e-mailbericht heeft betrokkene erkend geld uit de kas te hebben gehaald. Uit de notitie van het telefoongesprek met de voorzitter van A kan volgens de Accountantskamer worden opgemaakt dat het om meer dan € 250.000,- gaat.

Dit gedrag van betrokkene moet worden aangemerkt als oneerlijk en onoprecht beroepsmatig optreden en strijdig met wet- en regelgeving handelen. Ook heeft betrokkene met zijn handelen het accountantsberoep in diskrediet gebracht. Dit levert een schending van de fundamentele beginselen van integriteit, professioneel gedrag en professionaliteit. De klacht wordt dus gegrond verklaard. Aan betrokkene wordt de maatregel van doorhaling voor de duur van 10 jaar opgelegd.

Accountant verweert zich niet tegen klacht en wordt geschorst

Zorgplicht Advocaten

eeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant