Uitspraak: Accountant wordt verweten in strijd met de gedrags- en beroepsregels te hebben gehandeld

Betrokkenen zijn beide accountant. Op dit moment is betrokkene 1 samen met betrokkene 2 bestuurder van NV1. Betrokkene 1 is verder alleen bestuurder van NV2.

Klager is werkzaam geweest voor de gemeente. Hij heeft meerdere klachten ingediend tegen betrokkenen. Deze klachten zijn deels niet-ontvankelijk en voor het overige ongegrond verklaard.

De klacht

Betrokkenen hebben volgens klager gehandeld in strijd met de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels. Klager verwijt betrokkenen dat zij als leden van de Raad van Bestuur van NV1 hebben toegelaten dat bij NV1 werkzame accountants werkzaamheden verrichten die op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) vergunningplichtig zijn, zonder dat NV1 beschikt over een vergunning op grond van die wet.

De beoordeling

De Accountantskamer stelt voorop dat betrokkene 2 nooit bestuurder is geweest van NV2 en niet gebleken is dat NV1 zeggenschap heeft over NV2. De klacht tegen betrokkene 2 wordt dan ook ongegrond verklaard. Hierdoor wordt alleen de klacht tegen betrokkene 1 met betrekking tot NV2 verder behandeld.

Op 26 mei 2008 heeft de toenmalige Minister van Justitie op kamervragen geantwoord dat de uitzondering van artikel 1 lid 3 Wbpr ook geldt voor registeraccountants. Daarnaast had betrokkene 1 ook op grond van de geldende NBA-handreiking mogen aannemen dat de uitzondering van artikel 1, derde lid, van de Wpbr gold.

De Accountantskamer komt aan de hand van het bovenstaande tot de conclusie dat betrokkene 1 ervan uit mocht gaan dat NV2 onder de uitzondering van artikel 1, derde lid, van de Wpbr valt, waardoor NV2 geen recherchebureau is in de zin van de Wpbr en niet vergunningplichtig is.

De beslissing

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant