Uitspraak: Accountant wordt verweten onvoldoende inzicht te hebben gegeven in openstaande facturen

Klager en zijn echtgenote hebben van 2001 tot eind 2006 een restaurant geëxploiteerd. Vanwege tegenvallende resultaten is de exploitatie beëindigd. Betrokkene is als openbaar accountant verbonden aan A Accountants. Hij heeft vanaf medio 2003 voor klager accountantswerkzaamheden uitgevoerd.

Omdat klager niet in staat was alle ontvangen declaraties tijdig te voldoen, verstuurde betrokkene vanaf 2005 tevens rentenota’s. Op 30 maart 2011 werd de laatste rentenota verstuurd. Omdat daarna een betalingsregeling werd overeengekomen, heeft betrokkene verder afgezien van het versturen van rentenota’s.

Op 10 april 2013 heeft klager betrokkene gevraagd een specificatie te sturen van de openstaande en betaalde rekeningen. Betrokkene heeft hierop een uitdraai van twee bladzijden, met de tussen 1 oktober 2004 en 30 maart 2011 verzonden facturen, de factuurnummers en -data, de tot dan ontvangen betalingen en het openstaande saldo per factuur gestuurd.

Op verzoek van klagers gemachtigde hebben klager en die gemachtigde in september 2014 een gesprek gehad met betrokkene over de schuld van klager aan betrokkene. Naar aanleiding daarvan heeft betrokkene een brief van die gemachtigde gekregen, waarin gesteld wordt dat er naar aanleiding van het verzoek “in 2013” geen goed gespecificeerd totaaloverzicht was verstrekt, en dat gehoopt wordt dat betrokkene een drietal concrete vragen kan beantwoorden. Betrokkene heeft hier niet op gereageerd.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klager gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. In het bijzonder wordt betrokkene verweten dat hij klager geen inzicht heeft gegeven in de verwerking van de ontvangen betalingen op de verschillende openstaande bedragen.

De beoordeling

Volgens de Accountantskamer geeft het overzicht van betrokkene weldegelijk weer welke facturen nog open staan en welke facturen (deels) zijn betaald. Betrokkene had wel eerder kunnen reageren op de vraag van klager. Deze traagheid is volgens de Accountantskamer onder de gegeven omstandigheden onvoldoende om de klacht gegrond te verklaren. Daarnaast heeft betrokkene wel via een brief wel gereageerd op de drie vragen van de gemachtigde van klager. Ook deze reactie had eerder verzonden mogen worden, maar ook hier leidt dat niet tot een gegronde klacht. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant