Uitspraak: Accountants niet aansprakelijk na verlopen klachttermijn

Y1 en Y2 zijn accountants. Y1 is van 1987 tot 2017 ingeschreven geweest als accountants-administratieconsulent. Sinds 1 januari 2017 is Y1 gepensioneerd en uit het register van de Nba gehaald. Y2 is ingeschreven in het register van de Nba als registeraccountant. Sinds 2009 is hij werkzaam bij het bedrijf als klachtenbehandelaar.

De voormalige echtgenoot van X, de heer B, was eigenaar van een eenmanszaak. Het betreft een grondwerkbedrijf. Hij was sinds 1990 cliënt van het accountantskantoor, waar Y1 zijn persoonlijke adviseur was. In 2003 heeft de heer B zijn eenmanszaak omgezet in een besloten vennootschap (B.V.). In maart 2014 werd een B.V. en een holding opgericht. Hierbij werd Y1 aangesteld als samenstellend accountant. De heer B overlijdt in 2007. X is klaagster en heeft de onderneming van B als enig bestuurder en aandeelhouder overgenomen. Tot en met 2008 is het bedrijf winstgevend. De jaren daarna tot en met 2011 waren verliezen. Daarop besluit klaagster in 2012 de onderneming te verkopen. Een derde neemt de onderneming op 1 mei 2013 over. Op dat moment is het bedrijf niet langer cliënt van het accountantskantoor waar Y1 werkzaam was.

Klaagster beroept zich op schending zorgplicht en informatieplicht

In 2016 neemt klaagster contact op met Y1 betreffende een rekening-courantschuld die uit de toenmalige onderneming was ontstaan. Op 19 mei 2016 vindt een gesprek plaats tussen klaagster, de heer A en Y1. Klaagster heeft tweemaal in 2017 een brief geschreven aan Y1 waarin zij hem aansprakelijk stelt voor schade. Y1 zou te kort zijn geschoten in de dienstverlening en wordt gevraagd om een bedrag van 841.340 exclusief kosten van deskundigen, juridische bijstand en rente. Het zou gaan om de zorgplicht en informatieplicht, maar ook strijdigheden in de gedragsregels van de beroepsgroep. Tevens is deze brief gestuurd naar Y2, de klachtenbehandelaar.

Tekortgeschoten in informatieplicht

Op 13 september 2017 heeft het accountantsbureau gereageerd en de inhoudelijke onderbouwing afgewezen. Ten grondslag aan de klacht liggen meerdere verwijten. Betrokkene zou fouten gemaakt hebben bij de controle van ingeboekte facturen. De gecontroleerde jaarrekeningen bevatten grove rekenfouten, de vermogensposities zijn onjuist. Betrokkene is tevens tekortgeschoten in de informatieplicht, waardoor er een verkeerde beslissing is genomen. Er zijn veel fouten gemaakt bij huurnota’s, waardoor btw-aangifte onjuist zijn ingediend. Aan de heer B is destijds een onjuist advies gegeven over een passende rechtsvorm.

Gronden van beslissing

De registeraccount is onderworpen aan tuchtrechtspraak indien sprake is van enig handelen of nalaten in strijd met het bij of krachtens de wet of in strijd met het belang van een goede uitoefening van zijn beroep.

Klachttermijn

De accountantskamer stelt vast dat een klachttermijn loopt na het moment waarop het handelen of nalaten heeft plaatsgevonden. In het kalenderjaar 2013 heeft Y1 alleen nog enkele afrondende werkzaamheden verricht. Waarover geklaagd wordt heeft geen betrekking op 2013. Werkzaamheden zijn verricht tussen 2005 en 2012, waardoor het klachttermijn is verstreken. De klacht tegen Y2 betreft het voorval op 4 januari 2014, waardoor deze klacht wel ontvankelijk is. De klacht moet worden getoetst aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Aansprakelijkstelling onzorgvuldige afhandeling

Klaagster verwijt dat Y2 de klacht en de aansprakelijkstelling onzorgvuldig heeft afgehandeld. Y2 gaf in zijn brief aan niet met klaagster in gesprek te willen gaan over de klacht. De voor hem geldende beroepsregels geven Y2 niet de verplichting om klaagster voor een gesprek uit te nodigen. Reeds in 2016 had een gesprek tussen klaagster en Y1 plaatsgevonden over de onderwerpen die weer in de brief in 2017 aan de orde werden gesteld. De accountantskamer is van mening dat Y2 niet in strijd heeft gehandeld met enig voor hem geldende fundamentele beginselen.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht advocaten.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant