Uitspraak: Accountants worden beschuldigd van helpen met het betalen van steekpenningen

Betrokkene 1 heeft verschillende goedkeurende controleverklaringen gegeven bij jaarrekeningen van NV 1. Betrokkene 2 heeft verschillende goedkeurende controleverklaringen gegeven bij de jaarrekeningen van BV1.

Hij heeft verder ook verschillende goedkeurende controleverklaringen gegeven bij jaarrekeningen van NV 2. In deze jaarrekeningen zijn de financiële gegevens van NV 3 sinds geconsolideerd verwerkt. BV 1 is een dochtermaatschappij van NV 3.

Klaagster, een stichting, heeft ter onderbouwing van haar klacht een drietal artikelen uit het NRC overgelegd. In dit artikel worden de accountants beschuldigd van het helpen met betalen van steekpenningen.

De klacht

Betrokkenen he ben volgens klaagster gehandeld in strijd met de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels. Deze klacht is gebaseerd op het verwijt dat betrokkenen jarenlang kennis hebben gehad van de omkopingsfraude bij een dochter van NV 1 en gedurende de periode van 18 juli 2011 tot en met 31 december 2014 hebben nagelaten de in de periode 2009 tot en met 2014 door die NV 1- dochter, BV 1, gepleegde fraudes aan de bevoegde autoriteiten te melden. Betrokkenen hebben het belang van de klant zwaarder laten wegen dan hun integriteit.

Het verweer

Betrokkenen hebben als inhoudelijk verweer aangevoerd dat klaagster met een enkele verwijzing naar een drietal krantenartikelen niet heeft voldaan aan zijn stelplicht en bewijslast. Betrokkenen voeren tevens aan dat zij in de door klaagster aangegeven periode van 18 juli 2011 tot en met 31 december 2014 geen kennis hebben gehad van de beweerdelijke fraude, zonder welke een verwijt van het nalaten van het melden daarvan reeds daarom ongegrond is.

De beoordeling

De Accountantskamer overweegt dat klaagster met de (overigens deels ook niet) overgelegde krantenartikelen uit de NRC onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat betrokkenen kennis hadden van de beweerdelijke frauduleuze gedragingen van BV 1. De Accountantskamer is tevens van oordeel dat klaagster ook te weinig heeft gesteld en in de procedure tot op heden onvoldoende aannemelijk gemaakt om betrokkenen te verplichten de memo van 3 februari 2010 of enig ander stuk over te leggen. Betrokkenen beroepen zich hier terecht op hun geheimhoudingsplicht.

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant