Uitspraak: Accountantskantoor toerekenbaar tekortgeschoten in advies bedrijfsoverdracht

Sinds 1991 houdt meneer (hierna: vader) met zijn echtgenote een Melkvee- en varkensbedrijf in maatschapsverband. In 1994 is de zoon tot de maatschap toegetreden. In 1997 heeft de zoon de maatschap voor eigen rekening en risico voortgezet. In de notariële akte over de overdracht is een voorkeursrecht van koop opgenomen voor één van de verkochte onroerende zaken met opstal en toebehoren. Vader zou de onroerende zaak mogen terugkopen voor dezelfde prijs als die zijn zoon had betaald bij de bedrijfsoverdracht, indien de zoon de zaak zou willen ontvreemden voor 1 januari 2007.

De zoon heeft in 2003 contact gezocht met de senior agrarisch adviseur voor advies over de voorgenomen verkoop en het voorkeursrecht van zijn vader. De adviseur heeft mondeling advies gegeven. De vader heeft een perceel van zijn zoon teruggekocht en deze vervolgens aan een derde verkocht met een winst van ruim 330.000 euro.

Het accountantskantoor waar de senior agrarisch adviseur werkzaam was, heeft in 2003 de aangiften inkomstenbelasting voor vader en zoon verzorgd. De Belastingdienst heeft in 2006 een belastingaanslag op met betrekking tot de winst van de verkoop. Die vordert een bedrag van bijna 190.000 euro. Het accountantskantoor heeft hiertegen, namens vader, bezwaar gemaakt. Het accountantskantoor heeft later laten weten dat inderdaad een belastingheffing zou plaatsvinden. Er werd geadviseerd een lijfrenteverzekering af te sluiten, met een premie van meer dan 330.000 euro. Zo zou de belastingheffing kunnen worden beperkt. Hiervoor heeft vader geld geleend bij de bank. De Belastingdienst heeft de aanslag tot nihil gematigd.

Vervolgens heeft vader het accountantskantoor aansprakelijk gesteld. Er zou onjuist zijn geadviseerd. De accountant heeft in zijn advies niet gewezen op de fiscale gevolgen voor de vader, bij het uitoefenen van het voorkeursrecht op gedeeltelijke terugkoop.

Oordeel gerechtshof

Het accountantskantoor is toerekenbaar tekortgeschoten bij het advies in 2003. De senior agrarisch adviseur heeft niet geadviseerd over de fiscale gevolgen. De klachten van de zoon zijn verjaard. De klachten van vader slagen voor een deel, nu niet vaststaat dat afzien van het recht van voorkeur tot andere fiscale gevolgen zou hebben geleid.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant