Uitspraak: Administratie- en belastingadvieskantoor mocht zelf eerst op onderzoek uit voordat ongebruikelijke transactie werd gemeld

Een administratie- en belastingadvieskantoor draagt de uitvoering van de administratie van onderneming Y. In de media wordt over Y gesproken omtrent verdenkingen van oplichting, faillissementsfraude, bedrieglijke bankbreuk en verduistering. Er wordt eerst om opheldering gevraagd bij de bestuurder van de klant zelf. Dit doet het administratie- en belastingadvieskantoor voordat er een melding wordt gemaakt bij het FIU.

Het Bureau Financieel Toezicht (hierna: BFT) is een onderzoek gestart naar Y. Er wordt onder andere bij de Belastingdienst gevraagd wie de fiscale aangiften en administratie van Y op zich neemt. Het BFT heeft vervolgens onderzocht of het administratie- en belastingadvieskantoor haar verplichtingen in het kader van de Wwft wel heeft nageleefd en of er voldoende beheersmaatregelen waren.

Nadat de BFT het onderzoek heeft afgerond wordt aan het administratie- en belastingadvieskantoor een bestuurlijke boete opgelegd. Het gaat om een bedrag van bijna 6.500 euro. Het administratie- en belastingadvieskantoor zou artikel 16 Wwft hebben overtreden. Zij heeft geen melding gedaan bij het FIU, terwijl zij hiertoe wel gehouden was.

Uit auditfiles zou blijken dat er veel contante stortingen gedurende een langere periode zijn gedaan op de bankrekening van Y. De herkomst van deze stortingen zijn niet duidelijk. Ook zou aan Y een factuur zijn uitgereikt ten behoeve van een transactie die niet zou hebben plaatsgevonden volgens de Belastingdienst. Deze omstandigheden zouden er toe hebben moeten leiden dat het administratie- en belastingadvieskantoor een melding had gemaakt bij de FIU. Het administratie- en belastingadvieskantoor is het niet eens met de boete en gaat in beroep.

Oordeel rechtbank

Het administratie- en belastingadvieskantoor heeft aangegeven de gebeurtenissen ook te hebben opgemerkt en dat zij daarom de bestuurder eerst heeft gevraagd om hierover opheldering te geven. Het administratie- en belastingadvieskantoor was bezig met ordenen van de administratie. Ook werd de holdingstructuur van Y in kaart gebracht. De bestuurder had hierover nog geen opheldering gegeven op het moment dat de administratie van Y bij het kantoor in beslag werd genomen. Het lag niet voor de hand al een melding bij het FIU te maken op grond van artikel 16 Wwft.

Volgens de rechtbank bestaat er ruimte om eerst zelf een onderzoek te doen (artikel 16 Wwft). De opgelegde boete wordt dan ook vernietigd. Omdat het administratie- en belastingadvieskantoor bezig was met ordenen en in kaart brengen, lag het in de reden om duidelijkheid te vragen over onduidelijkheden die waren ontstaan. Een melding (in het kader van artikel 16 Wwft) kan worden ingediend nadat een voldoende zorgvuldige afweging is gemaakt of de betreffende situatie als ongebruikelijke transactie moet worden aangemerkt. Op dat punt was het kantoor nog niet gekomen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van het schending van de (doorlopende) zorgplicht van uw financieel adviseur of tussenpersoon, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Natuurlijk is het ook mogelijk om door ons te worden teruggebeld.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant