Uitspraak: Adviseur had geen verstrekkende nazorgplicht

Consument heeft op 1 april 2011 via een adviseur een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. De verzekering heeft een looptijd van 20 jaar. Een bedrag van 75.000 euro is verzekerd. Per maand is de premie ongeveer 25 euro. De rechten uit hoofde van de verzekering zijn niet verpand.

Op enig moment besluit consument om de adviseur aansprakelijk te stellen voor schade die consument heeft geleden. Die schade zou zijn ontstaan omdat de adviseur niet op de dalende premies had gewezen. De adviseur vindt niet dat hij aansprakelijk is.

Met de klacht stelt consument dat de adviseur in strijd met de zorgplicht heeft gehandeld. Volgens consument had de adviseur op de dalende premies moeten wijzen. Consument zou dan de verzekering tegen een lagere premie hebben overgesloten. Consument stelt dat hij daardoor 1.100 euro aan schade heeft.

Daarnaast vordert Consument een kosteloos adviesgesprek teneinde te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een soortgelijke verzekering met dezelfde voorwaarden, maar tegen een lagere maandpremie, te sluiten.

Een assurantietussenpersoon is tegenover zijn opdrachtgever verplicht om bij zijn werkzaamheden de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon verwacht mag worden (artikel 7:401 BW). De tussenpersoon is onder andere gehouden om periodiek aandacht te besteden aan de verzekeringen in zijn portefeuille. De omvang daarvan is afhankelijk van hetgeen tussen partijen is overeengekomen.

Niet is gebleken dat de adviseur de premieverlagingen kenbaar had gemaakt. Een adviseur heeft een nazorgplicht. Echter, er zijn geen aanknopingspunten die erop wijzen dat de consument een nazorgplicht had. Algemene marktontwikkelingen, zoals premiedalingen in de verzekeringsmarkt, hebben geen gevolgen voor de dekking van de ORV en vallen naar het oordeel van de Commissie van Beroep dan ook niet onder deze nazorgplicht. Een dergelijke nazorgverplichting had wel tussen partijen overeen kunnen worden gekomen, maar dit is niet het geval.

Adviseur heeft zijn nazorgplicht niet geschonden. Een tussenpersoon is niet verlicht om consumenten actief te informeren over premiedalingen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van het schending van de (doorlopende) zorgplicht van uw financieel adviseur of tussenpersoon, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant