Uitspraak: <strong>Administratiekantoor heeft betalingsregeling onduidelijk gemaakt</strong>

Een administratiekantoor heeft geen succes bij de rechter met de eis om een openstaand bedrag van 2.000 euro te innen van een autorijschool. Uit het vonnis van het gerechtshof Den Bosch blijkt dat het kantoor niet duidelijk heeft gemaakt dat er nog werkzaamheden buiten de afgesproken betalingsregeling vielen. Het gerechtshof heeft bepaald dat de rijschool de openstaande schuld niet hoeft te betalen.

Aanleiding

Het kantoor rekende maandelijks 200 euro voor administratieve en fiscale diensten aan de rijschool. In september 2020 ontstond er een schuld van 9.500 euro. Het kantoor wilde de schuld verlagen tot 6.500 euro, maar de rijschool wilde liever drie grotere betalingen doen. Het kantoor stelde vervolgens een betalingsregeling voor waarbij 2.000 euro van de schuld zou worden gecrediteerd.

De rijschool betoogde dat er helemaal geen afspraak was gemaakt dat er nog 1.000 euro zou worden betaald. Het kantoor reageerde hierop dat de vordering omhoog zou gaan als de betalingsafspraak niet was gemaakt. Kantonrechter en het gerechtshof zijn echter van oordeel dat het kantoor de grondslag van de eis niet toegelicht heeft. Er is namelijk geen volledig overzicht gegeven van verschuldigde en betaalde bedragen. Ook heeft het kantoor niet gereageerd op het verweer van de rijschool.

Sprake van een langdurige relatie

Het gerechtshof stelt verder dat de rijschool niet hoefde te begrijpen dat het openstaande bedrag alleen zag op hetgeen reeds was gefactureerd en niet op wat nog niet was gefactureerd. Verder staat dat de maatschap geen volledig overzicht had van alles wat de rijschool nog moest betalen. Daarnaast mocht de rijschool niet verwachten dat de maatschap een totaaloverzicht had, omdat er sprake was van een langdurige relatie en er meerdere betalingsachterstanden waren geweest.

Het kantoor heeft ook aangevoerd dat er een dag na de afspraak gesproken is over een eindafrekening over boekjaar 2018. Maar dit is volgens het hof niet hetzelfde als een factuur. De maatschap had namelijk al op 3 september 2020 het voorstel gedaan dat op 9 september 2020 door de rijschool was aanvaard.

Het kantoor heeft gefaald in het duidelijk maken van de betalingsregeling en moet daarom bijna 2.900 euro aan proceskosten vergoeden. Hieruit blijkt dat het van groot belang is dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over betalingsregelingen.

Lees de volledige uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant