Uitspraak: Administratiekantoor is niet aansprakelijk voor de onjuiste loonadministratie

X is de eigenaar van een timmerfabriek en Finaccountant is een administratiekantoor dat werkzaamheden verricht voor de timmerfabriek. Op de arbeidsovereenkomsten tussen X en haar werknemers is de cao voor de timmerindustrie van toepassing, een minimum-cao. In 2007 heeft pensioenuitvoerder Cordares gemeld dat het timmerbedrijf een onjuiste opgave van loon en premie heeft verstuurd, waardoor onjuiste premies zijn berekend.

Fouten in de administratie

Rond 2017 ontdekte de opvolgende boekhouder van de timmerfabriek verschillende fouten in de administratie. X stuurde een brief naar Finaccountant waarin zij Finaccountant aansprakelijk stelde voor de geleden schade als gevolg van die fouten. In de brief werden verschillende fouten genoemd, waaronder het feit dat de werknemers werden betaald op basis van een veertigurige werkweek en daarnaast ook 20,9 ADV-dagen ontvingen, terwijl de cao voor de timmerindustrie uitgaat van een werkweek van 37,5 uur per week en 2,5 uur extra werk dat wordt gecompenseerd middels extra ADV-dagen. Finaccountant heeft hier niet op gereageerd.

Finaccountant kennelijk aansprakelijk

X verwijt Finaccountant dat zij X niet heeft gewaarschuwd voor het feit dat zij haar werknemers zowel veertig uur per week uitbetaalde als 20,9 ADV-dagen toekende. X houdt de twee vennoten van Finaccountant kennelijk aansprakelijk op de grond dat zij hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van Finaccountant. De rechtbank heeft de vorderingen van X afgewezen.

Beoordeling door het Gerechtshof: niet aansprakelijk

Met haar grieven komt X op tegen de afwijzing van haar vorderingen en de gronden waarop die beslissing berust. Het hof oordeelt als volgt. Werknemers met een veertigurige werkweek hebben op grond van de cao namelijk recht op 20,9 ADV-dagen. Vastgesteld is dat X (in ieder geval in de persoon van haar toenmalig directeur) wist dat werknemers met een veertigurige werkweek (naast hun 25 vakantiedagen) recht op 20,9 ADV-dagen hadden. X heeft er kennelijk voor gekozen om (in een krappe arbeidsmarkt) met deze cumulatie van gunstige arbeidsvoorwaarden werknemers te werven. Zij kan haar verantwoordelijkheid niet afschuiven op Finaccount. Van Finaccount kon in redelijkheid niet worden verwacht dat zij X iets zou meedelen wat deze al wist althans behoorde te weten, nog daargelaten of de tussen partijen gesloten overeenkomst Finaccount al verplichtte tot het adviseren van X over zaken als de onderhavige.

De brief van Cordares maakt verder niet dat het administratiekantoor een waarschuwing had moeten uiten: daarin staat niet dat het niet is toegestaan om werknemers op basis van een veertigurige werkweek uit te betalen. De vordering wordt dan ook afgewezen.

Hier kunt u de volledige uitspraak van het gerechtshof lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of notaris. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant