Uitspraak: Assurantietussenpersoon heeft zorgplicht geschonden

In een tussenvonnis heeft de rechtbank geoordeeld dat X de belangen van eiser onvoldoende heeft behartigd. Eiser zou onvoldoende zijn ingelicht over de verhoging van de polis. Daardoor heeft X in strijd gehandeld met de zorgplicht die op haar rust in de hoedanigheid van assurantietussenpersoon.

De vraagt rijst of eiser als gevolg van die schending schade heeft geleden. Bij de vaststelling van de hypothetische situatie komt het er in de kern op neer of eiser bij volledige voorlichting (a) de opdracht tot verhoging zou hebben gegeven en (b) of deze verhoging tijdig zou zijn ingegaan. De bedoeling van eiser was om beter verzekerd te zijn. Partijen zijn het er wel over eens dat bij de verhoging aanvullende voorwaarden zijn gesteld, anders dan een verhoging van de premie.

De e-mail die in het geschil is aangevoerd is naar het oordeel van de rechtbank niet doorslaggevend voor een antwoord op de gestelde vragen. Uit de mail van 4 februari 2014 blijkt dat aanvullende eisen tot de mogelijkheid behoren.

De heer A heeft naar aanleiding van het tussenvonnis vragen beantwoord. In beginsel waren geen aanvullende maatregelen geëist. Bij een verhoging zouden wel aanvullende maatregelen worden gesteld.

Na volledige voorlichting is opdracht gegeven tot verhoging. Vervolgens zijn aanvullende eisen gesteld aan de beveiliging. Er werd geen voorlopige dekking afgegeven maar pas na voldoening van de aanvullende eisen. Eiser heeft het een en ander niet kunnen regelen in het korte tijdsverloop.

Indien eiser volledig en juist zou zijn voorgelicht en opdracht zou hebben gegeven voor een verhoging, zou die verhoging niet zijn gerealiseerd in de hypothetische situatie. X heeft wel in strijd met de zorgplicht gehandeld, maar eiser heeft daardoor niet schade geleden zoals gesteld. De vorderingen worden afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft uw assurantietussenpersoon onzorgvuldig gehandeld of niet voldaan aan zijn zorgplicht en leidt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan leiden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor contact.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant