Uitspraak: Adviseur heeft voorwaarden niet doorgestuurd

Een klant heeft bij de Vereende middels een adviseur een inboedelverzekering afgesloten. Bij het appartement van de klant wordt in oktober 2018 ingebroken. De televisie, geld, sieraden, een mobiele telefoon en schoenen worden weggenomen. De klant besluit aangifte te doen bij de politie. Uit de aangifte blijkt dat de man de huissleutels in de brievenbus had zitten. Er zijn enkele braaksporten aan de deur en deurpost. Een aantal dagen later constateerde de klant dat ook in zijn kelderbox is ingebroken. Daar is een ruit verwijderd en mist een uitdeukset.

De Vereende heeft een expert ingeschakeld, omdat de schade wordt gemeld. De expert stelt vast dat er wel braakschade is aan de kelderbox, maar niet aan de deur van de woning. De Vereende heeft de claim afgewezen. De schade aan de kelderbox is lager dan het eigen risico. Een maand later krijgt de adviseur te horen dat er camerabeelden zijn waarop de dader staat en dit is gemeld bij de politie.

Geschil

De man wil alsnog de schade vergoed zien. Het gaat om 1.230 euro aan gestolen spullen. De man geeft aan dat de polisvoorwaarden niet juist ter hand zijn gesteld: hij heeft de voorwaarden nimmer ontvangen waardoor ze vernietigbaar zijn. In de voorwaarden staat een bepaling opgenomen dat diefstal alleen wordt vergoed indien braaksporen zijn geconstateerd. Het is een primaire dekkingsbepaling en daarmee een kernbeding. De klant vindt dat het beding ook nog eens onredelijk bewarend is.

De Vereende stelt dat het haar niet kan worden verweten dat de adviseur de voorwaarden niet heeft doorgestuurd. De foto’s van de deurpost zouden onvoldoende aantonen dat het gaat om braakschade. Daarnaast voert hij aan dat het normaal is dat de verzekeraarde voorwaarde stelt dat sprake moet zijn van inbraakschade. Verzekeraar voert ook aan dat hij ervan mocht uitgaan dat de voorwaarden werden doorgestuurd door de adviseur.

Oordeel Kifid

De commissie stelt dat de schadeclaim ten onrechte is afgewezen. De klant heeft niet ingestemd met het feit dat de voorwaarden door de verzekeraar naar de adviseur werden gestuurd. De voorwaarden worden op het polisblad vermeld. Een polisblad is een bewijs dat de verzekering is afgesloten. De verzekerde heeft de polisvoorwaarde niet ontvangen. De polis is in de mailbox van de adviseur blijven hangen. De verzekering is voldoende bepaald. De man was verzekerd tegen diefstal. De dekkingsbeperking is niet van toepassing.

De Vereende moet uitkeren op de inboedelverzekering, ondanks dat bij de diefstal geen sporen van braak werden geconstateerd. De braakclausule is niet van toepassing. Van de totale schade moet het eigen risico worden afgetrokken. Het bedrag wat overblijft moet worden uitgekeerd aan de verzekerde.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als gevolg van een fout van een dienstverlener of andere partij schade geleden? Heeft deze zijn of haar zorgplicht ten opzichte van u geschonden? Wij bespreken graag met u de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact op met en van onze advocaten voor een oriënterend gesprek.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant