Uitspraak: Administratiekantoor verzuimt te voldoen aan informatieplicht algemene voorwaarden

Mooring is een administratiekantoor. Mooring heeft gevorderd appellant te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 47.359,49, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente. Dit komt in totaal uit op € 58.488,97. In een tussenarrest heeft het hof Mooring de kans gegeven haar vordering nader te onderbouwen.

In de bewijsakte heeft Mooring een spreadsheet overlegd waarin alle gefactureerde bedragen zijn opgenomen. Volgens het hof heeft Mooring hiermee onvoldoende inzichtelijk gemaakt op welke wijze zij de door appellant verrichte betalingen in de periode 2010 tot en met 2014 in haar administratie heeft verwerkt en wat het saldo is van de volgens Mooring nog openstaande facturen. Van Mooring had volgens het hof verwacht mogen worden dat zij een precieze opgave zou doen van de openstaande facturen en de betalingen. Een doorlopend spreadsheet over een veel ruimere periode volstaat zonder nadere toelichting daartoe niet. Dit betekent dat het hof bij de verdere beoordeling ervan zal uitgaan dat appellant per 1 september 2010 niets aan Mooring verschuldigd was.

Mooring en appellant hebben een mondelinge afspraak gemaakt. De vraag is of appellant had kunnen controleren of de gefactureerde bedragen in verhouding stonden met de verrichte werkzaamheden. Ten aanzien van deze vraag heeft appellant erkend dat hij wist hij gefactureerd werd voor de werkzaamheden van Mooring, dat hij wist dat Mooring een methode van facturering met voorschotten hanteerde, dat hij wist dat er geen specificaties bij de facturen zaten en dat hij daar ook niet naar heeft gevraagd. Verder heeft appellant verklaard dat hij Mooring elk jaar de helft betaalde van het bedrag, dat die helft ongeveer € 2.000 tot € 2.500 bedroeg, dat hij besefte dat hij nog geld aan Mooring verschuldigd was en dat het niet om een klein bedrag ging. Het hof concludeert dan ook dat appellant niet kan aantonen dat zij met de boekhouder goede afspraken over werkzaamheden en kosten heeft gemaakt.

In het spreadsheet zijn vanaf september 2010 vijf rentenota’s (uit 2010, 2011, 2013 en 2014) opgenomen met een totaal bedrag van € 16.779,49. Op sommige nota’s staat vermeld dat het gaat om rente conform de algemene voorwaarden. Het hof is van oordeel dat Mooring niet aan haar informatieplicht heeft voldaan door appellant geen redelijke mogelijkheid te bieden van de algemene voorwaarden kennis te kunnen nemen. Een vermelding op de factuur dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en kosteloos op aanvraag worden toegezonden volstaat niet. Dit betekent dat op de vordering een bedrag van € 16.779,49 in mindering zal moeten worden gebracht.

Het hof veroordeelt appellant tot betaling aan Mooring van gefactureerde bedragen, te verminderen met de vijf rentefacturen en te vermeerderen met de wettelijke rente.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een boekhouder, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant