Uitspraak: Advieskosten bij verhoging hypotheek

Meneer heeft op 4 juli 2016 een gratis gesprek bij de ING. Het gaat om een lening voor een verbouwing van zijn woning. Meneer tekende in november samen met zij vrouw een adviesovereenkomst. In de adviesovereenkomst is opgenomen dat 600 euro moet worden betaald voor hypotheekadvies over de verbouwingslening. Het advies dat is gegeven resulteerde in een hypotheek van 50.000 euro en een verhoogde inschrijving van 100.00 euro.

De lening moet twee jaar later op verzoek van de man met 50.000 euro worden verhoogd. Wederom wordt een adviesovereenkomst getekend waarin is opgenomen dat 600 euro moet worden betaald.

Meneer is niet tevreden. Ook liep in november 2019 de rentevasteperiode af. Een nieuw rentevoorstel wordt door de ING gedaan, waarbij tussentijdse dalingen buiten beschouwing worden gelaten. De man ziet dit als reden om een klacht in te dienen met het Kifid.

Meneer vordert een vergoeding van 1.200 euro aan advieskosten. Meneer is van mening dat hij dubbele advieskosten moet betalen voor de verhoging van zijn lening. Ook vindt meneer het onredelijk dat geen gebruik is gemaakt van een rentedaling tussen de datum van het renteaanbod en de ingangsdatum van de nieuwe rentevastperiode. Hij zou graag gebruik maken van de opgebouwde loyaliteitsbonus.

Het betreft tweemaal een wijziging, waarvoor tweemaal advieskosten in rekening mogen worden gebracht. Het feit dat bij de tweede wijziging geen advies nodig was over de verhoging, doet daar niets aan af. De consument heeft zelf de keuze gemaakt om in eerste instantie 50.000 euro te lenen in plaats van 100.000 euro. De advieskosten zijn dus niet ten onrechte door de bank berekend.

Daarnaast zijn er geen regels die een bank verplichten om een rentedaling te verwerken in een rentevoorstel. Ook voldoet meneer niet aan de vereisten om de opgebouwde loyaliteitsbonus in te zetten. Daarvoor is een verhuizing vereist. Het Kifid wijst de klachten van meneer af.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van het schending van de (doorlopende) zorgplicht van uw financieel adviseur of tussenpersoon, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant