Uitspraak: Adviseur heeft fout in advies hersteld

Een adviseur is ingeschakeld voor advies en bemiddeling bij het verkrijgen van een hypothecaire lening. Consument had reeds een aflossingsvrije hypothecaire geldlening en wilde deze geldlening oversluiten. De oude woning van consument was nog niet verkocht. Consument had daarom een overbruggingshypotheek nodig.

De adviseur heeft een adviesrapport uitgebracht. In dat rapport is geadviseerd om een nieuwe aflossingsvrije hypothecaire geldlening aan te gaan en deze in box 3 van de inkomstenbelasting onder te brengen. Na 6 maanden heeft de adviseur laten weten dat de lening niet in box 3, maar in box 1 ondergebracht diende te worden. Diezelfde dag heeft consument een klacht ingediend tegen de adviseur wegens onjuist advies. Consument zou door het onjuiste advies fiscaal nadeel ondervinden.

Twee dagen later heeft de adviseur op de klacht gereageerd. Daarbij biedt de adviseur twee mogelijkheden aan om de lening alsnog in box 3 onder te brengen. Het is niet gelukt overeenstemming te bereiken. Consument heeft bij het Kifid een klacht ingediend. Het Kifid heeft partijen nogmaals de mogelijkheid geboden om er samen uit te komen. Uiteindelijk hebben partijen overeenstemming bereikt. Middels een constructie is een hypothecaire lening tot stand gekomen die wel in box 3 kon worden ondergebracht. Nu heeft consument alsnog een box 3 lening, zoals hij heeft gewenst.

Het advies wat de adviseur heeft gegeven omtrent de lening van 100.000 euro onderbrengen in box 3 bleek niet mogelijk te zijn. Hierin is de adviseur tekortgeschoten. De adviseur heeft echter zijn fout hersteld doordat alsnog een gewenste hypotheek is overeengekomen. Niet is vast komen te staan dat consument schade heeft geleden. Het ligt niet in de lijn der bevoegdheden dat de commissie de adviseur opdraagt zijn dienstverlening te verbeteren. De vordering van consument wordt afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van het schending van de (doorlopende) zorgplicht van uw financieel adviseur of tussenpersoon, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant